شنبه, 04 شهریور 1396 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • سوهانی درگفت وگو با عصراقتصاد مطرح کرد :

پیشرفت اقتصاد کشور در گرو خدمات مطلوب بیمه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: با رای اعتماد نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری، وزرا با حکم صادره توسط رئیس قوه مجریه به محل کارخود در وزرارتخانه مربوطه مراجعه نموده ومشغول کارشدند.

دربین وزرای دولت دوازدهم شاید بیشترین نگاه مردم به وزیر اموراقتصاد ودارایی باشد . تسهیل معیشت مردم ازنظر ایجاد آسودگی خاطر ، فراهم کردن اطمینان وامنیت اقتصادی جامعه به یک کار جدی و منسجم در وزرارتخانه یادشده،  نیازدارد.

خوشبختانه کرباسیان ازسابقه خوبی برخورداراست وهمین باعث دلگرمی وامید بیشترمردم شده است .کرباسیان ضمن اینکه درکسوت یک محقق وپژوهشگرنقش آفرین بوده وچندین کتاب را با موضوعات اقتصادی تالیف وترجمه کرده است،  درطی 30 سال قبل باپذیرش مسئولیت های مهم در وزرارتخانه های اقتصادی وصنعتی وبازرگانی وحتی شهرداری به طورعملی به کاروتلاش درعرصه اقتصادکشورپرداخته است . همچنین درس آموخته مدیریت وبرنامه ریزی است که نشانگرآن است که دارای ذهنی منظم وبرنامه ریز وجامع نگرهستند.

به همین منظور به سراغ "محمد قاسم سوهانی "کارشناس رسمی دادگستری رفته ونظرات وی را در خصوص انتظارات صنعت بیمه از وزیراقتصاد جدید خواستار شدیم که درادامه می خوانید.

کارشناس رسمی دادگستری گفت : حضوردر جایگاه وزارت اقتصاد ودارایی درکشور به بیش ازتوان یک نفر نیازدارد. امیدواریم تیمی منسجم،فعال،باذهنی خلاق وبا تعاملات قوی نیز درکنار وی دربخش های گوناگون وزراتخانه مذکور حضوریابند، تادستیابی به اهداف اعلامی درمجلس سهل الوصول شود.

وی افزود : یکی ازمجموعه های بسیارمهم دروزارت اقتصاد،صنعت بیمه است که رشد و پیشرفت بسیاری از بخش های اقتصاد وابسته به حرکت و ارائه خدمات بیمه به آنهاست.

سوهانی ادامه داد : اگربخواهیم باتوجه به نظرات مردم وکارشناسان صنعت بیمه درطی سالیان گذشته، نکاتی چند ازتوقعاتی که از وزارت اقتصاد به عنوان متولی بخش تامین و اطمینان جامعه دارند، را بیان کنیم ، می توان به موارد زیراشاره کرد: دیپلماسی قوی درسطح بین الملل . صنعت بیمه بدون ارتباطات بین المللی امکان انجام صحیح امورمحوله راندارد. ازطرفی تنها چشم دوختن به اقدامات وزارت خارجه نیز رافع مسائل صنعت بیمه کشور نیست. باتوجه به شرایط منطقه برقراری درست ارتباطات بین المللی می تواند جایگاه مناسب بیمه درمنطقه که ایفاکننده نقش اول در ارائه خدمات بیمه ای وبه خصوص بیمه اتکایی باشد را به صنعت بیمه کشور اعطا کند. البته لازمه این کار، شناخت کامل از نیازهای مشتریان وتجهیز صنعت بیمه به ابزارهای روز نیزهست .یکی از نیازهای فعلی به عنوان مثال درمنطقه بیمه تکافل است که باید به جای خود بررسی وعملیاتی شود.

ارتباطات قوی با دیگر قوای کشور. محدودشدن درقالب صرف یک وزارتخانه به عنوان مجری نمی تواند به حل برخی موانع صنعت بیمه منتج شود. بیمه نامه ها درحال حاضر از ارزش مناسب ولازم برخوردارنیستند . به عنوان مثال؛ چرا بیمه نامه ثالث که مسئولیت دارنده آن را برای تعهدات مالی وجانی  درحوادث مورد نظرتضمین می کند،درقوه قضاییه مقبول نیست. ازطرفی چراهرساله تعهدات دیه درجایی تصمیم گیری می شود که با افزایش نرخ بیمه نامه های ثالث ومسئولیت باعث کاهش میزان اقبال مشتریان بیمه می شود.

همچنین چنانچه نقش اساسی بیمه وتامین برای تصمیم گیران درقوه مقننه به طورکامل ومستدل تشریح شود نمی توان شاهد جای خالی بیمه درخیلی از مصوبات وقوانین بود. درحدی که به بیمه بصورت باری به هرجهت نگاه شود . نمونه آنکه درزمان ارائه برنامه وزیر محترم درمجلس  ببینید چقدرراجعه به بیمه(بازرگانی) توسط نمایندگان سوال شد؟ برقراری تعاملی قوی بین بازارهای پولی (بانک)وسرمایه(بورس) وتامین واطمینان(بیمه)درکشورکه همه آنها اززیر مجموعه های وزارت اقتصادودارایی هستند، اصولا باید تعریف مشخصی ابتدا ازنیازهای هریک ازبازارهای یادشده از یکدیگر برای ارائه خدماتی شایسته به مردم وسرمایه گذاران اعم از داخلی وخارجی صورت پذیرد وسپس هدف گذاری معینی براساس زمانبندی حداقلی به دلیل فوریت آن دراین رابطه انجام شود.

اصلاح ساختار بیمه درکشور. ازجمله رسیدگی به کمبود سرمایه شرکت های بیمه، اصلاح برخی قوانین ومقررات،تلاش برای تعالی بیمه های اتکایی، ارتقای فرهنگ عمومی بیمه، رفع برخی بی اعتمادی ها بین مردم با شرکتهای بیمه وبرعکس، افزایش ضریب نفوذ بیمه، تسهیل درصدور بیمه نامه ها ، اصلاح اساسی نگرش بیمه ها به مردم و بیمه گذاران درزمان پرداخت خسارات، استفاده از تجهیزات وابزارهای روز درارائه خدمات بیمه ازجمله لوازم الکترونیکی، به روزرسانی اطلاعات بیمه ای درارائه خدمات نوین بیمه سازگار با نیازمردم و...

توجه به نیروی متخصص بیمه ای به عنوان تنها سرمایه شرکت های بیمه . صنعت بیمه علاوه برچابک سازی وکاهش سیاهی لشگر به جذب نیروهای متخصص وپاسخگو که به خواست مردم ومشتریان حساس بوده وتمایل به ارائه خدمات نوین بیمه (ونه فقط سنتی گذشته )باشند، نیازدارد .این تفکربرخی مدیران به اینکه خدمات بیمه ای که ارائه می شود، همین است که ما می گوییم باعث افتراق وجدایی بیش ازگذشته صنعت بیمه با مردم خواهد شد.

سوهانی تصریح کرد : مورد دیگر پایش برخی سهامداران عمده در بازار بیمه کشور است که با نگاه صرفا کسب سود زود بازده به صنعت بیمه روی آوردند ودرحال حاضر باهمین نگاه وتزی که دارند بعضا خیلی علاقمند به هدایت بیمه به کانال اصلی که ارائه خدمات نوین به مردم است ، نیستند.شاید یکی از دلایل عدم ورود در حوزه خدمات نوین بیمه همین باشد.

کارشناس رسمی دادگستری در پایان خاطرنشان کرد :  باید میزان انتظارات از وزیر اقتصاد جدید را دربیمه تعریف ومعین کرد، نباید ونمی توان یک باره بار همه کاستی های گذشته را از وی مطالبه کرد. اما چینش نیروی مناسب با دریافت برنامه کاری واولویت بندی اجرا ازنظر زمانی برای صنعت بیمه بیراهه نیست .به هرحال کرباسیان به نسبت جامع ترین برنامه را دربین دیگر وزرا ارائه کرده وسبقه اجرایی وی نوید امیدواری به حرکت پرشتاب بیمه را به سرمنزل مقصود به مردم می دهد. همه نکات گفته شده یک شرط اساسی دارد وآن شفاف سازی درصنعت بیمه است که این نیز خوشبختانه از اصول کاری وزیر جدید اقتصادودارایی است.

خواندن 786 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395