چهارشنبه, 23 اسفند 1396 ساعت 08:18

اطلاعات تکميلي

  • کارشناس معماری و طراحی شهری در گفتگو با عصر اقتصاد

احساس مشارکت مردم در طرح بازآفرینی شهری یک ضرورت است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دلارام کریمی

عصراقتصاد: کلید خوردن  طرح بازآفرینی شهری سبب شد تا ما به تحلیل چند گروه مختلف ذی نفع این برنامه بپردازیم  که شرکت های ساختمانی و انبوه سازان به عنوان گروه اول مهم ترین ذی ربطان این برنامه نام برده شد. طبیعتا این گروه به عنوان مجریان طرح می توانند به گردش مالی خود در این پروژه امید وار باشند و در یک شرایط متعادل و نه سوداگری و تولید ابنیه لاکچری روز های پر رونقی را انتظار بکشند. البته در مورد این گروه موضوع قیمت گذاری ساخت و ساز و پرداخت های به موقع دولت از شروط جدی و موثر است. در غیر این صورت یا باید شاهد ابنیه بی کیفیت و یا خلف وعده باشیم . بنابر همین ضرورت عصر اقتصاد با نظر سنجی از فعالان این عرصه  در پی بازگشایی گلوگاه های این طرح است . در این خصوص ما به سراغ یک فعال ساختمانی و کارشناس معماری و طراحی شهری رفته ایم تا نظر وی را در خصوص طرح بازآفرینی جویا شویم.

سید علی اکبر موسوی ، مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور خودآوند و کارشناس معماری و طراحی شهری در پاسخ به سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص تاریخچه طرح بازآفرینی شهری ، گفت: در واقع یک مصوبه اصلی و اولیه وجود دارد تحت عنوان سند بازآفرینی پایدار شهری که موضوع آن عرصه های مختلف بافت های شهری ناکارآمد و مسئله دار است و صرفا بحث بازسازی بافت فرسوده نیست در واقع بافت های فرسوده محکوم به تخریب تلقی می شود و به آن نقد فراوان شده است زیرا به کار بردن این عبارت اشتباه است و در سند نیز این سوتفاهم که  در اطلاق بافت فرسوده به حوزه های ناکارآمد شهری  بود نباشد سندی تهیه شود با رویکرد فرسودگی زیرا نگاه فرسودگی به کالبد و ناپایداری ساختمان هاست .

این کارشناس ادامه داد: بافت های شهری ما معلول مواردی دیگر هستند که دچار فرسودگی کالبدی شده اند و مستلزم این است به ریشه ها و مشکلاتی بپردازیم که تبدیل شدن یک بافت شهری کارآمد را  به حوزه ناکارآمد کشانده است؛ مسائلی از جنس اقتصادی ، فقر، بیکاری .

وی تصریح کرد: حتی صورت مسئله طرح بازآفرینی هم ، ساماندهی به فقر شهری است و حل کردن و ارائه راهکار برای آن است.

به گفته مدیر عامل شرکت خودآوند در سند بازآفرینی مسیر درستی تدوین شده است اما چیزی که اخیرا تحت عنوان بازآفرینی امید مطرح شده است با هدف مواجهه با بافت فرسوده و تولید مسکن است که هدف آن اینگونه ترسیم شده است  که در قالب افراد و تشکل هایی به عنوان توسعه گر و انبوه سازان این فضای کالبدی فرسوده ناکارآمد را نوسازی کنند که معلول های زیادی دارد و ممکن است ما به مفهوم نوسازی با توجه به طرح اصلی نرسیم.

وی با اشاره به این موضوع که طی دهه گذشته در حوزه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده چنین تجربه ای را داشته ایم ، افزود: ما باید  در این طرح نگاه محله محور داشته باشیم نه به مفهوم این که محله را تخریب کنیم بلکه سرنوشت محله را با ساکنان محله پیش ببریم و این نکته در توجه صرف به فضای کالبدی و نوسازی بناها صورت می گیرد .

کارشناس معماری و طراحی شهری ادامه داد: عملا در بافت محله ها و بلوک شهری، جمعیت از این محله دور می شود چون بافت اجتماعی بهم می خورد و باید به دنبال آن باشیم تا محله جدیدی شکل بگیرد چون رویکرد ما در این طرح مسکن محور است .

وی بیان کرد: دولت در این ارتباط تجربیات زیادی دارد و بهتر می تواند وارد این فضا شود و به نوعی این طرح تجربیات دولت را در حوزه بهسازی نقد می کند.

موسوی در خصوص نقش پیمانکاران و انبوه سازان در این طرح بیان داشت ، هنوز چیزی در این خصوص به ما اعلام نشده است اما مطالعات زیادی در زمینه بافت های فرسوده وجود دارد .

وی درادامه ابراز داشت: طرح های فراوانی طی 15 سال اخیر برای شهرها مختلف تهیه شده و مواضع مداخله روشن است ، به این صورت که  محله هایی که دولت از طریق همکاری با شهرداری و نهادهای دیگر ورود کند و این مسیر با توجه به شناسایی انجام شده تسهیل شود و مردم هم در این روند حضور داشته باشند اما دراین طرح آنچه به عنوان حوزه صنعت ساختمان در این مسیر فعالیت کند عملا این طرح رویکردی را به نام توسعه گر مطرح کرده است و با توجه به این که می خواهند این توسعه گران مسکن تولید کنند در نتیجه مردم و ساکنین دخالتی و در قالب انجام پروژه های نوسازی مشارکتی حتی با توجه به این که مصوبه دارد توسط مردم با همکاری دفاتر تسهیل گری انجام نشده است تا بتواند رونقی ایجاد کند.  به گفته این کارشناس نباید نوسازی بافت های شهری را صرفا به عرصه ساختمان تنزل داد زیرا بافت های شهری مجموعه ای کلان هستند که باید در این بافت ها ارتقا شاخص های کیفی در زندگی مردم را داشته باشیم .

وی با تاکید بر این نکته که مشارکت ساکنین در پروژه ها ضروری است ، عنوان کرد: بعضی از بافت ها خارج از چارچوب توسعه شهری است و بعضی ها بدون مجوز و غیر رسمی صورت گرفته است و این طرح به این فضا نگاه نکرده است و براساس آمار و بر طبق مشاهدات جمعیتی که در بافت های ناکارآمد شهری ،سکونتگاه غیررسمی ساکن هستند خیلی بیشتر از کسانی هستند که درون شهرها در بافت های نامناسب میانی به عنوان بافت فرسوده زندگی می کنند.

مدیریت درست و یکپارچه لازمه طرح بازآفرینی شهری

موسوی  افزود : وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت عمران و بهسازی تجربه خیلی خوب در ارتباط با شناسایی و پاشنه آشیل نوسازی بافت ها را دارد و در واقع در تدوین این برنامه باید به کار می آمد و مجموعه دست اندارکاران در مجموعه دولت و حوزه عمومی مثل شهرداری هاو نهادهای خصوصی و نهایتا خود مردم می توانند حضور موثر داشته باشند که  این چرخه به عنوان دستگاه ها و عوامل ذی نفع با توجه به تجربیات وزارت راه و شرکت عمران و بهسازی باید جایگاه مشخص داشته باشد و اگر چنین حرکتی اتفاق نیفتد ، یک پروژه مشخص در چند نقطه با جریان سازی برای بافت ها یکی نیست و و بازیگران مهم را نیز حذف می کند.

وی با تاکید بر این مطلب که در نظر نگرفتن این شبکه از بازیگران ، درطول این سالها خلا اجرای طرح بازآفرینی بوده است ، ادامه داد: به طورقطع باید هماهنگی بین بخش ها صورت بگیرد و مخصوصا دولت در این وادی جایگاه سیاست گذاری و راهبری داشته باشد و وارد عرصه اجرا نشود و در نهایت بتواند تسهیلات و قوانینی مهیا کند و نه اینکه وارد جریان اجرایی شود .

این کارشناس معماری و طراحی شهری اضافه کرد: ما چند میلیون مسکن خالی داریم و به لحاظ آماری مشکل مسکن نداریم، در واقع  مشکل ما با مسکن فقدان عدالت توزیع مناسب در حوزه مسکن  است؛  ریشه گرفتاری ما بیشتر از این است وقتی مشکل فقر داریم موضوعی به نام تولید مسکن بی معنی است و رونق از طریق تولید مسکن در فضای ساخت و ساز شکل نخواهد گرفت. وی  تصریح کرد: آنچه  در بازآفرینی فراموش شده بخش علل و ریشه های شکل گیری بافت ها است.

 موسوی با اشاره به این که ما باید مقاوم سازی بافت فرسوده را داشته باشیم ، عنوان کرد: در این زمینه باید دولت وارد شود و مشکل را حل کند درواقع قبل از اینکه ما تولید مسکن کنیم باید مقاوم سازی بافت فرسوده را داشته باشیم ، همین واحدها را  با دادن تسهیلاتی مقاوم سازی کنیم و این مبنا باشد که اگر هم حادثه ای رخ داد عواقب آن کم تر باشد.

وی ادامه داد: در مناطق بافت فرسوده قبل از تولید مسکن باید حس شهروند بودن به مردم بدهیم تا بتوانند همکاری کنند و خودجوش مسئله ای را حل کنند در واقع سرانه خدماتی ما به شدت پایین است و کمبود بسیار داریم و اگر کیفیت فضای خدمات و زندگی بالا برود راغب به مقاوم سازی و نوسازی شوند نه اینکه از آن محله بروند و در جایی دیگر حاشیه نشین شوند.

این کارشناس ساختمانی اضافه کرد: در دهه گذشته بر روی این طرح مطالعه ای گسترده ای صورت گرفته است و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده است و اینکه چگونه باید این کار را سامان دهند به هنر مدیریتی آنها  بر می گردد و باید به فرصت های مقاوم سازی نیز نگاهی داشته باشند تا تبدیل به معضلی نشود ناشی از مدیریت ناکارآمد به قیمت از بین رفتن مردم .

موسوی در پایان بیان کرد: من فکر میکنم برای موفق شدن برنامه بازآفرینی ابتدا باید ادبیات را اصلاح کنیم و موضوعی به نام بافت فرسوده را از ابلاغیه ها و برنامه ها حذف کنیم تا مردم ساکن در بافت ها  به همه دلایل اقتصادی اجتماعی و بعد کالبدی دچار مسئله و ناکارامدی شده اند به مردم احساس تعلق مکان ،شهروند بودن بدهیم و مشارکت داشتن در سرنوشت محله دهیم ، در این صورت مردم مشکلات محله را می شناسند و مردم ضمن احترام گذاشتن به محله  و با تسهیلات ، مشوقاتی و حفاظت از انچه که دارند مرمت و نوسازی کنند و شادابی مکان ها را حفظ کنیم تا سرگردان نوسازی شهری نشوند.

خواندن 763 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395