نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
Close

هشدار رئیس جدید سازمان تجارت جهانی درباره رویکرد نژادپرستانه در توزیع واکسن

ترجمه: فاطمه موسی‌زاده رئیس آینده سازمان تجارت‌ جهانی (WTO) هشدار داد که «نژادپرستی در توزیع واکسن» سرعت پایان‌دادن به همه‌گیری…
اطلاعات بیشتر
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
نسخه الکترونیک روزنامه 3 اسفند ماه ۱۳۹۹
Close

کاش من هم یک هنرمند بودم (طنز)

راضیه حسینی رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به وزارت بهداشت، برای هنرمندان درخواست اختصاص سهمیه ویژه واکسن…
اطلاعات بیشتر
Data has already been sent to output, unable to output PDF file