چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 11:15

اطلاعات تکميلي

  • بورس‌های جهان در هفته‌ای که گذشت؛

دومینو ادامه دار کاهش ارزش سهام

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد حسن گودرزی

عصراقتصاد: بازارهای سهام و اوراق بهادار در دنیا همواره تحت تأثیر مسائل سیاسی و اقتصادی در سطح بین الملل هستند. گاهی این مسائل ممکن است تأثیرات بسیار بزرگ و عمیقی بر اقتصادهای کشورها داشته باشند و سقوط و صعود ارزش سهام را به طور کامل تحت تأثیر قرار دهند. در هفته ای که گذشت شاید مهمترین خبر سقوط شاخص داو جونز در آمریکا بود که باعث شد دومینو کاهش و سقوط سهام در کل دنیا به وقوع بپیوندد و تأثیرات منفی آن در هفته ای که گذشت بازهم ادامه پیدا کند. در واقع تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر افزایش مجدد نرخ بهره در این کشور دلیل اصلی سقوط شاخص داوجونز و به تبع آن سایر بورس‌های جهان بود.

شاخص نزدک (NASDAQ) در آمریکا ساعت 9.30 صبح روز دوشنبه به عنوان اولین روز کاری بورس‌های آمریکا عدد  7165.96 را نشان داد که نسبت به روز مشابه در اولین روز کاری هفته قبل کاهش شدیدی داشت. در طول روز این شاخص با تغییراتی مواجه شد و در ساعت 2 بعد از ظهر شاخص نزدک به 7198.35 رسید که افزایش جزئی شاخص های نزدک را نشان می‌داد. در انتهای ساعت کاری روز دوشنبه و ساعت 4 بعد از ظهر آخرین شاخص‌ها عدد 7102.69 را نشان داد. روند کلی شاخص های نزدک، به طور نشان از تغییرات مداوم و روند کاهشی شاخص‌های این بورس بود. 

روز سه شنبه شاخص نزدک در ساعت 9.30 صبح به 6837.56 رسید که کاهش شدید ارزش سهام را نشان می‌داد. این شاخص در ساعت 2 بعدازظهر تغییرکرد و با افزایش جزئی که داشت 6960.95 را نشان داد. در آخرین ساعت کاری بورس های آمریکا، شاخص نزدک به 7114.32 رسید.

روز چهارشنبه شاخص نزدک افزایش جزئی نسبت به روز قبل داشت و در ساعت 9.30 صبح عدد 7086.20 را نشان داد اما شاخص نزدک در ساعت 2 بعد از ظهر با افزایشی که داشت عدد 7102.15 را نشان داد. شاخص نزدک در آخرین ساعت کاری روز چهارشنبه 7052.65 را نشان داد.در ساعت 9.30 روز پنجشنبه 7067.30 شاخص بورس نزدک بود که نسبت به روز گذشته کاهش داشت. در ساعت 2 بعد از ظهر شاخص نزدک عدد 6947.57 را نشان داد. شاخص نزدک در آخرین ساعت کاری بورس های آمریکا  6777.18 را نشان داد که کاهش شاخص ها  در بورس های آمریکا نشان می داد.

ساعت 9.30 روز جمعه شاخص نزدک، 6863.34 را نشان داد. با این حال روند کاهش  شاخص نزدک در ساعات دیگر روز بازهم ادامه یافت و در ساعت 2 بعد از ظهر به  6714.93 رسید. ساعت 4 بعد از ظهر نشانگر شاخص نزدک افزایش جزئی داشت و عدد 6868.33 را نشان داد تا شاخص نزدک با کاهش شدید ارزش سهام کار خود را در هفته ای که گذشت به پایان ببرد.

در قلب اروپا و پایتخت داد و ستدهای مالی اروپا، آلمان روز دوشنبه و در اولین روز کاری هفته، شاخص DAX در این کشور، در ساعت 9 صبح 12687.79 را نشان می داد  که نسبت به روز مشابه در هفته گذشته کاهش را در این شاخص نشان می‌داد. این رقم در ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه به 12669.31 تغییر پیدا کرد که نشان از کاهش ارزش شاخص‌های سهام در بازارهای این کشور داشت. این شاخص تا ساعت 6 بعد از ظهر مجددا افزایشی جزئی داشت و به  12690.94 برسد.

روز سه شنبه شاخص DAX در ساعت 9 صبح 12232.86 را نشان داد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت. ساعت 2 بعد از ظهر 12403.62 شاخص DAX بود و این شاخص در ساعت 6 بعد از ظهر که آخرین ساعت کاری بورس‌های آلمان بود عدد 12392.66 را نشان داد و نوسانات شاخص های بورس های آلمان را نمایان می کرد.

روز چهارشنبه شاخص سهام در بازارهای آلمان در ساعت 9 صبح 12478.68 را نشان داد. در ساعت 2 بعد از ظهر شاخص عدد 12492.06 را نمایش داد که افزایش جزئی شاخص DAX  را در بورس های آلمان را نشان می داد. در آخرین ساعات کاری روز چهارشنبه 12590.43 آخرین شاخص بورس های آلمان بود.

12506.18 عددی بود که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه شاخص DAX نشان داد اما این عدد در ساعت 2 بعد از ظهر به 12454.08 رسید که نشان از کاهش ارزش سهام بود. شاخص نهایی DAX در ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه 12260.29 بود که کاهش شاخص های بورس های آلمان را نشان می داد.

روز جمعه به عنوان آخرین روز کاری بورس‌های آلمان 12263.10 عددی بود که شاخص DAX در ساعت 9 صبح نشان داد و نشان از کاهش مجدد ارزش سهام در بورس‌های نسبت به روز پنجشنبه بود. در ساعت 2 بعد از ظهر شاخص مجددا کاهش پیدا کرد و به 12058.17 رسید و در  ساعت 6 بعدازظهر آخرین عدد که شاخص بورس 12107.48  بود و نشان از کاهش ارزش سهام بورس های آلمان بود.

در بریتانیا و روز دوشنبه ساعت 8 صبح شاخص بورس لندن موسوم به  FTSE100 یا فوتسی 100 عدد 7443.43 نشان داد  که نسبت به اولین روز کاری هفته قبل کاهش را نشان می داد. این عدد در ساعت 2 بعد از ظهربه  7365.30 رسید که نشان می داد شاخص سهام فوتسی با کاهش رو به رو شده است. در نهایت و در ساعت4.30   بعد از ظهر 7337.45 عددی بود که شاخص فوتسی 100 نشان داد و روند کاهشی  ارزش سهام را در روز دوشنبه کامل کرد.

روز سه شنبه سهام داران لندنی شاهد کاهش مجدد ارزش سهام در اولین ساعت کاری بودند. شاخص فوتسی 100 در ساعت 8 صبح روز سه شنبه عدد 7334.98 را نشان داد. در ساعت 2 بعد از ظهر این عدد به 7190.30 رسید که کاهش محسوس ارزش سهام را نشان می داد. شاخص فوتسی 100 در آخرین ساعت کاری روز سه شنبه افزایش اندکی داشت و عدد 7228.05 را نشان داد.

روز چهارشنبه 7141.40 عددی بود که شاخص فوتسی 100 ساعت 8 صبح نشان داد. در ساعت 2 بعد از ظهر شاخص فوتسی 100 به 7203.27 رسید. 7300.61 عدد نهایی بود که در ساعت 4.30 بعد از ظهر شاخص فوتسی 100 نشان داد و حکایت از بازگشت رونق به  بازارهای سهام  را می داد.

شاخص فوتسی 100 با کاهش مجدد ارزش سهام و عدد  7279.42 در ساعت 8  صبح روز پنجشنبه کار خود را آغاز کرد. این شاخص در طول روز کاهش پیدا کرد و د ر ساعت 2 بعد ازظهر به 7227.39 رسید و در ساعت 4.30 بعد از ظهر شاخص بورس فوتسی 100 مجددا کاهش داشت و شاخص فوتسی 100 به  7162.47 رسید.

ساعت 8 صبح روز جمعه 7170.69 شاخص فوتسی 100 بود اما روند کاهش شاخص ها نسبت به روز قبل ادامه داشت. در ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه، شاخص فوتسی 100 به 7134.14 و در ساعت 4.30 بعد از ظهر که آخرین ساعت کاری بورس های بریتانیا بود شاخص فوتسی 100 به 7077.94رسید تا کاهش ارزش سهام در طول هفته سهامداران لندنی را با نگرانی به خانه هایشان بفرستد.

خواندن 412 دفعه