دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 06:00

نابرابری درآمد ها، بلای جان اقتصاد ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد:  وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل‌توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع‏بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند.

با وجود قوانین یکسان، میزان جرم درمناطق مختلف متفاوت است. این موضوع می تواند به دودلیل باشد یکی تفاوت در اجرای قوانین و میزان سخت گیری مجریان قانون و تفاوت در شرایط اقتصادی وفرهنگی و حتی جغرافیای مناطق مختلف.

یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است که منجر به شکل گیری اقتصاد جرم شده است.

یکی از عوامل تاثیر گذار بر جرم، نابرابری اقتصادی است. نابرابری اقتصادی عمدتا از طریق نابرابری درآمدی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نابرابری در آمدی نیز همانند فقر بر اساس تعداد افراد ثروتمند به تعداد افراد فقیر تعریف می شود.

 نتایج به دست آمده از مطالعات نشان می دهد که از لحاظ تجربی رابطه بین جرم و نابرابری یکسان نبوده و با توجه به شرایط مختلف اقتصادی متفاوت است.

بیکاری مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه است. در واقع بی‌کاری هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد و به همین جهت انتظار می‌رود که افزایش اشتغال(کاهش بی‌کاری) با کاهش شکاف بین درآمد قانونی قابل حصول و درآمد غیرقانونی در دسترس، منجر به کاهش میل ارتکاب به جرم در جامعه شود.

تورم نشان‌دهنده افزایش در شاخص قیمت‌ها است و از نگاه کلی‌تر بیانگر کاهش درآمد حقیقی افراد جامعه نیز است. یعنی در صورت وجود تورم در ساختار اقتصادی، اگر درآمد اسمی افراد به همان میزان افزایش نیابد در واقع درآمد حقیقی افراد کاسته شده و از این رو انتظار می‌رود که با میل ارتکاب به جرایم رابطه مثبتی داشته باشد.

در سال های اخیر به بحث جرم و جرم شناسی به عنوان یک علم جدید نگریسته شده و تمام  کشورها به کاهش جرم و جنایت همت گماشته اند. بنا براین در وهله اول برای بررسی هر پدیده ای مانند جرم، ابتدا باید به علل به وجود آورنده آن توجه کرده و آن ها را شناسایی نمود تا بدین ترتیب بتوان از رشد آن جلوگیری کرد.

وقوع جرایم ممکن است علل اقتصادی و اجتماعی داشته  و در این بین، عوامل اقتصادی عامل اساسی برای تمام ساختار های اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد، به خصوص اگر این عوامل اقتصادی مانند بیکاری ، سطح فقر، نابرابری درآمدی باشند که آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای را بر پیکره جامعه وارد می سازند.

بدیهی است که برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه  های وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است. عوامل و پارامتر های اقتصادی و اجتماعی زیادی در وقوع جرم در ایران تاثیر گذار بوده است.

کنترل جرم اقتصادی باید در شکل های مختلف صورت پذیرد وبسنده کردن به یک راه برد مفید نخواهد بود. زیرا، همین جرم ممکن است توسط افراد مختلف و با توجیه های مختلف و با درجه قاطعیت متفاوت ارتکاب یابد. بنا بر این برای دست یافتن به حداکثر کار آمدی در بازداشتن افراد مستعد ارتکاب جرم، باید همانند حوزه تبلیغات از حربه ها و شیوه های مختلف استفاده  کرد. زیرا، حساسیت همه افراد در برابر یک شیوه برابر نیست.

کنترل جرم های اقتصادی مستلزم به روز آمد کردن مستمر شیوه هااست. دلیل این الزام توسعه فناوری و استفاده مجرمان از ابزار های جدید  این علم است. از سوی دیگر،راه کار های پیش گیری، بازدارندگی و کشف مجرمان را بر آن دارد تا به طور دائم با راهبرد های رودر روی خود منطبق شوند.

خواندن 356 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395