چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 09:13

هفت گناه خصوصي سازی از منظر UNDP به روايت فرشاد مومني

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: فرشاد مومنی هفت گناه خصوصی سازي از منظر UNDP تشریح کرد که در ذیل آمده است.

  1. نيروي محركه دولت كسب درآمد باشد ( فروش محصولات خام يا همان دارائي هاي بين نسلي در كشورهاي درحال توسعه و صرف درآمدهاي حاصل از آن در هزينه های جاری كشور).
  2. تبديل انحصارهای دولتي به انحصارهای خصوصي.
  3. انجام خصوصی سازی به منظور جابه جايي دارايي ها و اموال دولت به شيوه های غير شفاف كه قطعا موجب فساد و غارت سالاری خواهد شد.
  4. انجام خصوصی سازی با هدف پنهان كردن كسري بودجه دولت
  5. ايجاد زمينه وام گيري براي واحدهاي دولتي تحت عنوان خصوصي سازي
  6. انجام خصوصی سازی نيروي محركه ي تشديد فشارها بر نيروی كار شود
  7. مسئله خصوصی سازی به يك مسئله اداره از بالا تبديل شود. خصوصی سازی زماني بايد صورت پذيرد كه به يك اجماع كلی و عمومی تبديل شده باشد.
خواندن 700 دفعه