چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 12:47
کد خبر: 54383

نمی‌توان انتظار داشت که با حذف سه دهک از دریافت یارانه اتفاق خاصی بیافتد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شقاقی افزود: وقتی قدرت خرید مردم تقریبا 60 درصد کاهش یافته، قیمت کالاهای اساسی 40 تا 100 درصد افزایش یافته و 6 دهک جامعه مشکل معیشت دارند، نمی‌توان انتظار داشت که با حذف سه دهک از دریافت یارانه اتفاق خاصی بیافتد.

وحید شقاقی شهری در مورد حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه گفت: این موضوع جدیدی نیست و همیشه مطرح بوده است باید توجه داشت که با حذف این سه دهک نباید انتظار تحول در منابع درآمدی داشت. براساس گزارش‌ها سالانه تقریبا 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که با این اقدام می‌توان تقریبا 7 هزار میلیارد تومان را سامان داد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که در شرایط کنونی با این 7 هزار میلیارد تومان یا حتی 10 هزار میلیارد تومان نمی‌توان در راستای فقرزدایی، تقویت معیشت اقشار فرودست و بهبود شرایط نابه‌هنجار اقتصادی اقدام درخوری کرد.
شقاقی افزود: وقتی قدرت خرید مردم تقریبا 60 درصد کاهش یافته، قیمت کالاهای اساسی 40 تا 100 درصد افزایش یافته و 6 دهک جامعه مشکل معیشت دارند، نمی‌توان انتظار داشت که با حذف سه دهک از دریافت یارانه اتفاق خاصی بیافتد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اصلاحات ساختاری گفت: اگر مجلس و دولت عزم جدی دارند هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان را سر و سامان دهند، هزینه‌های دولت و شرکت‌های آن را شفاف و سیستم مالیات ستانی را تقویت کنند.
وی ادامه داد: اکنون اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که رانت و فساد اجازه آن را نمی‌دهد و گرنه این اصلاحات جزئی نمی‌تواند راهکار باشد.

منبع: ایلنا