تقویم آموزشی بهار ۱۴۰۰

مرکز آموزش‌ روزنامه عصر اقتصاد در راستای ارتقا سطح مهارت و دانش پرسنل سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی و واحدهای صنعتی و خدماتی از سال ۱۳۹۹  فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز با بهره‌گیری از اساتید مجرب و توانمند در حوزه تدریس دوره‌های اموزشی در نظر دارد تا در راستای رسالت خود بتواند گام مهمی در این عرص بردارد. آموزش‌های این مرکز بر بستر فضای مجازی استوار است و به صورت وبینارهای آفلاین و آنلاین ویژه فراگیران آزاد و همچنین به صورت اختصاصی برای بنگاه‌های اقتصادی قابل ارائه می‌باشد. همچنین این مرکز با تعاملاتی که با مراکز آموزشی معتبر دارد قادر خواهد بود به فراگیرانی که با موفقیت دوره آمورزشی را طی کرده باشند، گواهی‌نامه معتبر و برای پرسنل بخش دولتی گواهی‌نامه‌ مربوط به ارتقا سطح شغلی را ارائه خواهد داد.

جدول دوره های آموزشی بهار ۱۴۰۰

ماهکدنام وبینار

مدت زمان (ساعت)

تاریخ برگزاری

روزساعت شروع

ساعت خاتمه

مدرس
فروردینV01امکان‌سنجی یا ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری به همراه به‌کارگیری توابع در نرم افزار EXCEL ۸۱۴۰۰/۱/۱۷

سه‌شنبه۸۱۶مهندس جلال طالبی
V02نقش تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی در دوران بحران
۳۱۴۰۰/۱/۱۹
پنجشنبه۱۶۱۹دکتر امیر علی رمدانی
V03
آشنایی با اصول آراستگی ۵S و اهمیت آن در بهبود زندگی

۸۱۴۰۰/۱/۲۰
جمعه۱۷ ۱۹دکتر بهرام خان مختاری
۱۴۰۰/۱/۲۱
شنبه
۱۴۰۰/۱/۲۲
یکشنبه
۱۴۰۰/۱/۲۳
دوشنبه
V04مدیریت سبز و آشنایی با اصلاح الگوی مصرف۶۱۴۰۰/۱/۲۴ سه‌شنبه۱۷ ۲۰
دکتر امیر علی رمدانی
۱۴۰۰/۱/۲۵ چهارشنبه۱۷ ۲۰
V05برنامه‌ریزی نوین سازمانی۳۱۴۰۰/۱/۲۶ پنجشنبه ۱۴ ۱۷
دکتر امیر علی رمدانی
V06هدف گذاری کامل زندگی (چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم؟)۸۱۴۰۰/۱/۲۸ شنبه۱۷ ۱۹دکتر بهرام خان مختاری
۱۴۰۰/۱/۲۹ یکشنبه
۱۴۰۰/۱/۳۰ دوشنبه
۱۴۰۰/۱/۳۱ سه شنبه
اردیبهشتV07اصول و فنون مذاکرات تجاری۴۱۴۰۰/۲/۳ جمعه۷:۳۰ ۱۱:۳۰
دکتر امیر علی رمدانی
V08مباحث کاربردی مدیریت نوآوری برای مدیریت کارکنان۱۶براســاس هماهنــگی یکشنبه۱۶۲۰مهندس رامین اشرفی
سه شنبه۱۶۲۰
پنجشنبه۹۱۳
جمعه۹۱۳
V09مدیریت زمان۴۱۴۰۰/۲/۶ دوشنبه۱۷۲۱دکتر امیر علی رمدانی
V10نکات کلیدی تربیت منشی و مدیران دفاتر۴۱۴۰۰/۲/۱۰ جمعه۷:۳۰ ۱۱:۳۰
دکتر امیر علی رمدانی
V11خلاقیت (Innovation)۸۱۴۰۰/۲/۷ سه شنبه۱۷۱۹دکتر بهرام خان مختاری
۱۴۰۰/۲/۸ چهارشنبه
۱۴۰۰/۲/۱۱ شنبه
۱۴۰۰/۲/۱۲ یکشنبه
V12مدیرت دانش۴۱۴۰۰/۲/۱۳ دوشنبه۱۷۲۱دکتر امیر علی رمدانی
V13اصول حراست فیزیکی و انتظامات سازمان‌ها۸۱۴۰۰/۲/۲۰ دوشنبه۱۴۱۸سرهنگ محمد علی جبارپور
۱۴۰۰/۲/۲۱ سه‌شنبه۱۴۱۸
V14دوره اصول نگارشات و گزارش نویسی در شغل حراست فیزیکی ۴۱۴۰۰/۲/۲۲ چهارشنبه۱۴۱۸سرهنگ محمد علی جبارپور
V15افزایش مسئولیت‌پذیری نیروی انسانی ۴۱۴۰۰/۲/۲۷ دوشنبه۱۷۲۱دکتر امیر علی رمدانی
V16امکانسنجی یا ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری با نرم افزار COMFAR ۸۱۴۰۰/۲/۲۸ سه‌شنبه۸۱۶ مهندس جلال طالبی
خردادV17آشنایی حراست فیزیکی و انتظامات باجرائم و قوانین قضایی مرتبط باوظایف۴ ۱۴۰۰/۳/۴ سه‌شنبه۱۴ ۱۸سرهنگ محمد علی جبارپور
V18برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project۱۲۱۴۰۰/۳/۴ سه‌شنبه۸۱۴مهندس جلال طالبی
۱۴۰۰/۳/۱۱ سه‌شنبه۸۱۴
V20مدیریت تولید و عملیات۱۲۱۴۰۰/۳/۱۸ سه‌شنبه۸ ۱۴مهندس جلال طالبی
۱۴۰۰/۳/۲۵ سه‌شنبه
V21آشنایی با اصول بازاریابی در قرن ۲۱۴۱۴۰۰/۳/۱۱ دوشنبه۱۷۲۱ دکتر امیر علی رمدانی
V22اصول رانندگی تدافعی و ایمنی ترافیک ۸۱۴۰۰/۳/۱۶ یکشنبه۱۴ ۱۸ سرهنگ محمد علی جبارپور
۱۴۰۰/۳/۱۷ دوشنبه۱۴ ۱۸
V23مدیریت تغییر در راستای بهبود زندگی ۸۱۴۰۰/۳/۱۸سه شنبه۱۷۱۹دکتر بهرام خان مختاری
۱۴۰۰/۳/۱۹چهارشنبه
۱۴۰۰/۳/۲۰ پنجشنبه
۱۴۰۰/۳/۲۱ جمعه
V24بهبود فرایندهای کاری با رویکرد حل مسئله۴۱۴۰۰/۳/۲۲ شنبه۱۷۲۱ دکتر امیر علی رمدانی
V25دوره علوم رفتاری و اصول مشتری و مهارتهای ارتباطی در شغل انتظامات ۸۱۴۰۰/۳/۲۳ یکشنبه۱۴۱۸سرهنگ محمد علی جبارپور
۱۴۰۰/۳/۲۴ دوشنبه۱۴۱۸
V26دوره اصول و مبانی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کاربردی۸۱۴۰۰/۳/۲۵ سه شنبه۱۴۱۸سرهنگ محمد علی جبارپور
۱۴۰۰/۳/۲۶ چهارشنبه۱۴۱۸
V27مباحث علمی و تجربی مدیریت منابع انسانی با مدل استاندارد منابع انسانی ایران۱۶براساس هماهنگییکشنبه۱۶ ۲۰مهندس رامین اشرفی
سه شنبه۱۶ ۲۰
پنجشنبه۹۱۳
جمعه۹۱۳
V28تحقیق و توسعه (R&D) مقدماتی۴۰براســاس هماهنــگیدکتر امیر علی رمدانی
V29تحقیق و توسعه (R&D) تکمیلی۴۰براســاس هماهنــگیدکتر امیر علی رمدانی
V30ریسک ، مدیریت ریسک ، شناخت تکنیک های ارزیابی ریسک براساس
ISIRI 13245 = ISO 31000 مدیریت ریسک
۸۱۴۰۰/۳/۵ چهارشنبه۱۷۱۹دکتر بهرام خان مختاری
۱۴۰۰/۳/۶ پنجشنبه
۱۴۰۰/۳/۷ جمعه
۱۴۰۰/۳/۸ شنبه
اردیبهشت V31بهره وری (Productivity)۴۱۴۰۰/۲/۲۹ چهارشنبه۱۷۱۹دکتر بهرام خان مختاری
۱۴۰۰/۲/۳۰ پنجشنبه

* پس از پایان وبینار، گواهی‌نامه معتبر به فراگیران اعطا می‌شود.

* شماره تلفن ثبت‌نام: ۸-۸۸۹۴۸۱۰۴-۰۲۱

* سایت روزنامه :  /https://www.asre-eghtesad.com

* دریافت فایل سوابق مدرسین دوره های بهاره

مهندس رامین اشرفی، سرهنگ محمدعلی جبارپور، دکتر بهرام خان مختاری، مهندس جلال طالبی، دکتر امیرعلی رمدانی

دکمه بازگشت به بالا