یکشنبه, 30 تیر 1398 ساعت 14:59
کد خبر: 58996

مجامع 31 تیر 1398

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

برگزاری مجمع عمومی بانک سرمایه

مجمع عمومی عادی بانک سرمایه برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تالار سوره واقع در تهران-خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی صنعتي دريائي ايران

مجمع عمومی عادی شرکت صنعتي دريائي ايران برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران . بزرگراه آزادگان ، روبروي تهرانسرغربي ، شهرک استقلال ، بلوار دکتر عبيدي مجتمع فدک سالن بصيرت برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال

مجمع عمومی عادی شرکت صنعتي سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل بابل کمربندي غربي تالار پورجواد برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس

مجمع عمومی عادی شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل مازندران - شهرستان عباس آباد - روستاي اسب چين - پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي شمال کشور برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی شيميايي پارس پامچال

مجمع عمومی عادی شرکت شيميايي پارس پامچال برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:01 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران -خيابان شهيد بهشتي -خيابان احمد قصير - بخارست سابق -کوچه پژوهشگاه دوم -پلاک 10 برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی کشت و صنعت آبشيرين

مجمع عمومی عادی شرکت کشت و صنعت آبشيرين برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل کاشان - خيابان 22 بهمن - سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کاشان برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی سيمان تهران

مجمع عمومی عادی شرکت سيمان تهران برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن کنفرانس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران واقع در خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد موسوي ( فرصت ) پلاک 175 طبقه 10 برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی گروه بهمن

مجمع عمومی عادی شرکت گروه بهمن برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن همايش حکمت واقع در کيلومتر 17 بزرگراه شهيد فهميده (اتوبان تهران-کرج) - بلوار پژوهش (شهرک علم و فناوري پژوهش)- خيابان دانش- پژوهشکده شيمي و مهندسي شيمي ايران برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بانک تجارت

مجمع عمومی عادی شرکت بانک تجارت برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، ميدان شهيد شهرياري، بلوار دانشجو، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی پتروشيمي فجر

مجمع عمومی عادی شرکت پتروشيمي فجر برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، سعادت آباد، ميدان شهيد حسن طهراني مقدم( کاج) ، پشت مسجد جامع الرسول(ص)، کوچه نهم، پلاک 14 مرکز همايش هاي بين المللي نيايش برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

مجمع عمومی عادی شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل درمحل سالن نور مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی پلاستيران

مجمع عمومی عادی شرکت پلاستيران برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل کارخانه واقع در تهران کيلومتر 14 جاده قديم کرج بلوار ايران خودرو ابتداي خيابان زامياد شرکت پلاستيران برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بانک اقتصاد نوين

مجمع عمومی عادی شرکت بانک اقتصاد نوين برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي جنوبي،جنب مسجد بقيه الله(عج) سالن همايش هاي صدرا برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی توليد سموم علف کش

مجمع عمومی عادی شرکت توليد سموم علف کش برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران- خيابان ظفر- کوچه ناجي- کوچه فرزان نوربخش- کوچه پيروز شرقي- ابتداي کوچه سينا- پلاک A11 برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی ليزينگ رازي

مجمع عمومی عادی شرکت ليزينگ رازي برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران - محله داووديه (بلوار ميرداماد)-خيابان شمس تبريزي جنوبي -خيابان رامين - پلاک 18-طبقه پنجم - واحد جنوبي برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بيمه رازي

مجمع عمومی عادی شرکت بيمه رازي برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل دفتر مرکزي بيمه رازي واقع در خيابان گاندي جنوبي، کوچه سيزدهم، پلاک 14، طبقه يکم، سالن چند منظوره برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی ايران خودرو

مجمع عمومی عادی شرکت ايران خودرو برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کيلومتر 12 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج) برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی سرمايه گذاري شفا دارو

مجمع عمومی عادی شرکت سرمايه گذاري شفا دارو برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران - خيابان سميه نرسيده به خيابان حافظ ، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي - تالار انديشه برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بيمه آرمان

مجمع عمومی عادی شرکت بيمه آرمان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران ، بلوار ميرداماد ، خيابان شمس تبريزي جنوبي ، پلاک 4 ، سالن اجتماعات بيمه آرمان برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بانک ملت

مجمع عمومی عادی شرکت بانک ملت برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران-نياوران-کاشانک-نرسيده به سه راه آجودانيه-شماره 210-مرکز همايشهاي بين المللي رايزن برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی تامين ماسه ريخته گري

مجمع عمومی عادی شرکت تامين ماسه ريخته گري برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران- بزرگراه ستاري جنوب به شمال-نبش بلوار فردوس شرقي-آمفي تئاتر امام علي (ع) برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن

مجمع عمومی عادی شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن آمفي تئاتر موسسه محک به نشاني: ميدان اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهيد مژدي، خيابان پروفسور پروانه وثوق، بلوار محک، موسسه خيريه محک برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بيمه کوثر

مجمع عمومی عادی شرکت بيمه کوثر برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران-خيابان وليعصر-بالاتر از خيابان شهيد بهشتي-جنب کوچه دلبسته-هتل سيمرغ برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بيسکويت گرجي

مجمع عمومی عادی شرکت بيسکويت گرجي برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل خيابان خالد اسلامبولي (وزراء)-انتهاي خيابان چهارم -کوچه رفيع-پلاک2-طبقه همکف-شرکت کارگزاري بانک ملي برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی پتروشيمي نوري

مجمع عمومی عادی شرکت پتروشيمي نوري برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن اصلي مرکز بين المللي همايش هاي رازي واقع در تهران-بزرگراه همت-جنب برج ميلاد-دانشگاه علوم پزشکي ايران برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس

مجمع عمومی عادی شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل مازندران - شهرستان عباس آباد - روستاي اسب چين - پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي شمال کشور برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی حمل ونقل بين المللي خليج فارس

مجمع عمومی عادی شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل شرکت واقع در کيلومتر 17 جاده ساوه - اسلامشهر - ميدان نماز برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی صنايع پتروشيمي گلستان

مجمع عمومی عادی شرکت صنايع پتروشيمي گلستان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سايت پتروشيمي گلستان واقع در شهرستان آق قلا سه راهي گميشان برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

مجمع عمومی عادی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان) برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی گروه صنعتي سديد

مجمع عمومی عادی شرکت گروه صنعتي سديد برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران - خيابان وليعصر-چهارراه نيايش - بلوار اسفنديار - پلاک 35 موزه هنرهاي ديني امام علي (ع) برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی سيمان کارون

مجمع عمومی عادی شرکت سيمان کارون برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران خيابان ميرداماد خيابان شمس تبريزي شمالي کوجه نيکنام پلاک 8 شرکت سيمان کارون برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی نوش پونه مشهد

مجمع عمومی عادی شرکت نوش پونه مشهد برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان ) برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی صنعتي دريائي ايران

مجمع عمومی عادی شرکت صنعتي دريائي ايران برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران . بزرگراه آزادگان ، روبروي تهرانسرغربي ، شهرک استقلال ، بلوار دکتر عبيدي مجتمع فدک سالن بصيرت برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی بانک شهر

مجمع عمومی عادی بانک شهر برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن اجتماعات بانک شهر واقع در تهران ، ضلع جنوب غربي ميدان فردوسي ، پلاک 26 برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی کارخانجات نساجي بروجرد

مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات نساجي بروجرد برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل دفتر مرکزي کارخانجات نساجي بروجرد به نشاني : تهران بلوار آفريقا نرسيده به خيابان ظفر خيابان شهيد بنيسي (فرزان غربي) پلاک22 طبقه سوم می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی توليد تجهيزات سنگين هپکو

مجمع عمومی عادی شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران خيابان سميه بعد از تقاطع مفتح روبروي بانک تجارت ساختمان 102 می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی صنايع کشاورزي و کود زنجان

مجمع عمومی عادی شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل زنجان - شهرک کارمندان - فاز يک - نبش خيابان ششم غربي - پلاک 4700 می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی ماسه ريخته گري چيروک

مجمع عمومی عادی شرکت ماسه ريخته گري چيروک برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل اصفهان - خيابان فردوسي - نبش خيابان منوچهري - ساختمان امير - طبقه چهارم - واحد 402 می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی نورد و توليد قطعات فولادي

مجمع عمومی عادی شرکت نورد و توليد قطعات فولادي برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل کارخانه واقع در کيلومتر 17 جاده قديم کرج(بزرگراه فتح) می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی ماداکتو استيل کرد

مجمع عمومی عادی شرکت ماداکتو استيل کرد برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي، پائينتر از ميدان پيروزان، نبش کوچه يازدهم، پلاک 2، طبقه 4، واحد 404 می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 

برگزاری مجمع عمومی آلومينيوم ايران

مجمع عمومی عادی شرکت آلومينيوم ايران برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران - تقاطع خيابان جلال آل احمد - بزرگراه شهيد چمران(پل گيشا) - دانشگاه تربيت مدرس - سالن اجتماعات جابر ابن حيان می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی قند نقش جهان
مجمع عمومی عادی شرکت قند نقش جهان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی بيمه تعاون
مجمع عمومی عادی شرکت بيمه تعاون برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران - خيابان وليعصر - ابتداي خيابان مطهري - هتل بزرگ تهران - سالن مرواريد می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی کيسون
مجمع عمومی عادی شرکت کيسون برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن هگمتانه هتل المپيک واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي تهران می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی پالايش نفت تبريز
مجمع عمومی عادی شرکت پالايش نفت تبريز برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي واقع در تبريز-بلوار شهريار-جنب پارک باغلار باغي-مجتمع رفاهي پتروشيمي تبريز می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی توليد برق عسلويه مپنا
مجمع عمومی عادی شرکت توليد برق عسلويه مپنا برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، بزرگراه شهيد حقاني، کتابخانه ملي ايران، تالار قلم می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی ايران خودرو ديزل
 مجمع عمومی عادی شرکت ايران خودرو ديزل برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران کيلومتر 14 بزرگراه آزادگان از اتوبان تهران-کرج بلوار شهداي ايران خودروديزل درب شماره2 می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی توسعه اقتصادي آرين
 مجمع عمومی عادی شرکت توسعه اقتصادي آرين برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، خيابان ولي‌عصر، نرسيده به پارک ساعي، پلاک 1069، هتل سيمرغ می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی سرمايه گذاري پارس آريان
مجمع عمومی عادی شرکت سرمايه گذاري پارس آريان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيرازي شمالي، خيابان حکيم اعظم، پلاک 30 می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی بانک گردشگري
مجمع عمومی عادی شرکت بانک گردشگري برگزار می شود.     
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران ،ميدان شيخ بهايي - ابتداي خيابان سئول - پلاک 45 ساختمان مرکزي بانک گردشگري می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی پالايش نفت لاوان
مجمع عمومی عادی شرکت پالايش نفت لاوان برگزار می شود.    
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل شيراز – خيابان مشکين فام – هتل هماي شيراز – سالن وصال می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی بانک پارسيان
مجمع عمومی عادی شرکت بانک پارسيان برگزار می شود.    
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- سالن خليج فارس پزوهشگاه نيرو می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی اعتباري ملل
مجمع عمومی عادی شرکت اعتباري ملل برگزار می شود.    
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران خيابان شيزارجنوبي نبش کوجه رضوان ساختمان موسسه اعتباري ملل می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی پارس دارو
مجمع عمومی عادی شرکت پارس دارو برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از خيابان جام جم، نرسيده به چهار راه شهيد چمران (چهار راه پارک وي)، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن تلاش برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت
مجمع عمومی عادی شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل موسسه خيريه علي و حسين همدانيان به آدرس اصفهان خيابان عباس آباد پلاک 238 برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی کشت و صنعت پياذر
مجمع عمومی عادی شرکت کشت و صنعت پياذر برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل شرکت کشت وصنعت پياذرواقع درتبريزجاده آذرشهرخسروشهرپل پياذر برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی کارخانجات کابل سازي تک
مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات کابل سازي تک برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل خيابان فردوسي خ سرهنگ سخائي پلاک 40 طبقه 2 شرکت کارخانجات کابلسازي تک برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی آلومتک
مجمع عمومی عادی شرکت آلومتک برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به پارک وي، مجموعه فرهنگي تلاش برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی بانک سينا
مجمع عمومی عادی بانک سينا برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل تهرات ، هتل پارسيان انقلاب ، خيابان طالقاني ، بين وليعصر و حافظ برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی ايراني توليد اتومبيل (سايپا)
مجمع عمومی عادی شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، بلوار دهکده المپيک، ورودي غربي استاديوم آزادي برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع عمومی سيمان فارس و خوزستان
مجمع عمومی عادی شرکت سيمان فارس و خوزستان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل سالن تلاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي واقع در خيابان ولي عصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌ مدیره-تعیین پاداش هیات‌ مدیره-سایر موارد.
 
برگزاری مجمع فوق العاده احياء صنايع خراسان
مجمع عمومی فوق العاده شرکت احياء صنايع خراسان برگزار می شود.   
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل مشهد بزرگراه کلانتري بين ميدان تلويزيون وميدان جهاد مجتمع فرهنگي آيه ها سالن انقلاب برگزار می شود.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه- سایر موارد.
 
 
 
 
 
 
 
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399