شنبه, 18 آبان 1398 ساعت 10:57
کد خبر: 63711

گزارش مقدماتي رخداد زمين لرزه 17 آبان ماه 1398  ترک – آذربایجان شرقی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در ساعت 02:17 دقيقه جمعه 17 مهرماه 1398 ، زمينلرزه اي با بزرگاي 9/5 در مقياس MN در عمق 8 کیلومتری از سطح زمین ترک از توابع استان آذربایجان شرقی را لرزاند. رومركز اين رخداد توسط مركز لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه در حدود 19 کیلومتری ترک، 25 كيلومتري سراب، و 25 كيلومتري ترکمنچای گزارش شده است.


  مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه شده است.

Local Time:  02:17

Date: 2019/11/27

Depth (Km)

Magnitude

Latitude N

Longitude E

Reference

10

5.9

37.81

47.55

USGS

8

5.9

37.73

47.61

IRSC

10

5.7

37.81

47.59

EMSC

6

5.8

37.62

47.48

IIEES

 

جدول 1- مشخصات زمين لرزه آبان ماه 1398 ترک – آذربایجان شرقی بر گرفته از منابع گوناگون

لرزه خیزی یکماهه گذشته در این منطقه در تصویر 1 نشان داده شده است:

 
 
 

تصویر 1 : زمینلرزه های یکماه اخیر(IRSC)

 
 
 
 
 
 

تصویر 2 : مکانیزم های کانونی مربوط به زمین لرزه ها در این منطقه(EMSC)

  
 
 
 

تصویر 3 : مکانیزم های کانونی مربوط به زمین لرزه ترک(EMSC)

 
 
Moment Tensor
W-phase Moment Tensor (Mww)
Moment: 1.053e+18 N-m          Magnitude: 5.95 Mw        Depth: 17.5 km
Percent DC: 64%      Half Duration: 2.47 s
Catalog: US     Data Source: US 2
Nodal Planes
Plane: Strike Dip Rake        
NP1:      311°    75°    -168°
NP2:      217°    78°     -16°
Principal Axes
Axis             Value                 Plunge         Azimuth
T          1.140e+18 N-m            2°               264°
N         -0.203e+18 N-m         71°                   1°
P         -0.937e+18 N-m          19°               173°

 
 
 
 
 

تصویر 4 : نقشه گسل های منطقه(حسامی 2003)