سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 ساعت 14:13
کد خبر: 71106

مجامع 31 اردیبهشت ماه 1399

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - نماد: زگلدشت
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 631545 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:به دليل اصلاحات مورد نياز و در خواستي سازمان بورس و نظارت بر ناشران انجام پذيرفته است. و اصلاحات درخواستي انجام پذيرفته است
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پليس راه شاهين شهر -کاشان،کيلومتر 8 جاده علويجه ،سمت چپ ،جاده اختصاصي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج - نماد: بکهنوج
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 631730 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:نحوه برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت توليد برق ماهتاب کهنوج (سهامي عام) حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/30 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان ايران شناسي خيابان نهم پلاک 6 سالن آمفي تئاتر مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي دانا - نماد: ددانا
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 631746 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1398/12/29
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان آذربايجان شرقي ،شهر تبريز به آدرس کيلومتر 15 جاده تبريز -تهران پشت جنگلباني قزلجه ميدان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي دانا - نماد: ددانا
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان آذربايجان شرقي ،شهر تبريز به آدرس کيلومتر 15 جاده تبريز -تهران پشت جنگلباني قزلجه ميدان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کي بي سي - نماد: کي بي سي(ک ب س)
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 631833 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
 
دلایل اصلاح:افزودن آگهي نحوه برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام با توجه به شيوع بيماري کرونا در کشور و ممنوعيت هاي برگزاري هر گونه اجتماع توسط ستاد مبارزه با کرونا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه آيت الله سعيدي ، بلوار معلم ، انتهاي خيابان کرماني ، کارخانه شرکت داروسازي توليد دارو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد - نماد: واميد
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/30 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، خيابان ايرانشناسي ، خيابان نهم ، پلاک 6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد ارفع - نماد: ارفع
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسيده به چهارراه پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکو پارس - نماد: غشوکو
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت داروئي ، آرايشي و بهداشتي مينو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - نماد: زگلدشت
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پليس راه شاهين شهر -کاشان،کيلومتر 8 جاده علويجه ،سمت چپ ،جاده اختصاصي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توزيع داروپخش - نماد: دتوزيع(توزيع داروپخش)
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل تهران - بزرگراه چمران شمال - نرسيده به پل پارک وي- ورودي هتل استقلال- کوچه استقلال- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع غذائي مينو شرق - نماد: غمينو 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - شرکت مينو - سالن اجتماعات شرکت دارويي مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصويب معاملات 129
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر
 
موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کيلومتر 12 بزرگراه آيت آلله هاشمي رفسنجاني مجتمع شرکت صنايع مس شهيد باهنر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399