چهارشنبه, 21 خرداد 1399 ساعت 08:29
کد خبر: 71839

مجامع چهارشنبه 21 خرداد 99

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقاني، بالاتر از کتابخانه ملي، خروجي همت غرب، سالن سپهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
 
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 
همراه داشتن کارت ملي براي کليه سهامداران و معرفي نامه معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقي، جهت حضور در مجمع الزامي است . همچنين برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه توزيع مي گردد.
 
 
 
 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران - نماد: تشتاد
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني نبش بلوار مرزداران پلاک216 شرکت صنعتي نيرو محرکه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
 
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد با ارائه کارت شناسايي معتبر و برگ سهام متعلق به خود در روز دوشنبه 1399/03/19 و سه شنبه 1399/03/20 از ساعت 9:00 الي 14:00به آدرس شرکت واقع در کيلومتر 64 جاده قديم تهران قزوين روبروي پمپ بنزين تهراندشت شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران مراجعه و برگ ورود به جلسه را دريافت نماييد
 
 
 
 
 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي و شيميائي رنگين - نماد: شرنگي
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج – جنب داروسازي رازک – خيابان اول رنگين ( محل کارخانه ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
 
 
 
 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي (کابلهاي مخابراتي شهيد قندي) - نماد: بکام
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان يزد ،شهر يزد به آدرس يزد، صفائيه ميدان جانباز انتهاي بلوار شهيد قندي شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
 
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 
تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 سهامداران با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسايي به دفتر مرکزي واقع در تهران خيابان سعادت آباد خيابان حق طلب غربي پلاک 49 طبقه 2
 
 
 
 
 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران - نماد: تشتاد
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني نبش بلوار مرزداران پلاک216 شرکت صنعتي نيرو محرکه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
 
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد با ارائه کارت شناسايي معتبر و برگ سهام متعلق به خود در روز دوشنبه 1399/03/19 و سه شنبه 1399/03/20 از ساعت 9:00 الي 14:00به آدرس شرکت واقع در کيلومتر 64 جاده قديم تهران قزوين روبروي پمپ بنزين تهراندشت شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران مراجعه و برگ ورود به جلسه را دريافت نماييد
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - نماد: وتوصا
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/03/07 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس نياوران،خيابان شهيد باهنر،بعد از چهارراه مژده ،نبش کوچه صالحي ،ساختمان مهديار،طبقه ششم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
توضیحات:
 
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 
با عنايت به شيوع بيماري کرونا ودر راستاي اجراي نامه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و مصوبه مديريت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار امکان حضور فيزيکي سهامداران در مجمع بيش از 15 نفر براي اين شرکت مقدور نميباشد . لذا بستر اينترنتي مشاهده جلسه عمومي فوق العاده بصورت آنلاين فراهم گرديده است .
 
 
 
 
 
 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقاني، بالاتر از کتابخانه ملي، خروجي همت غرب، سالن سپهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
 
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 
همراه داشتن کارت ملي براي کليه سهامداران و معرفي نامه معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقي، جهت حضور در مجمع الزامي است . همچنين برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه توزيع مي گردد.
 
 
 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کلرپارس - نماد: کلر(کلرپارس)
 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 
 
 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي)، سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399