امنیت غذایی جهان نیازمند سه برابر شدن رشد بهره‌وری کشاورزی

  کد خبر: 10040189228

ترجمه محمود نواب مطلق

سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی به همراه سازمان خوارباروکشاورزی ملل‌متحد(فائو) بر این باورند که برای تأمین موادغذایی در کره‌زمین رشد بهره وری کشاورزی باید بیش از سه برابر شود. این دو سازمان در گزارش سالانه خود در روز چهارشنبه۲۹ژوئن(۸تیر) درمورد دورنمای کشاورزی جهان اعلام کردند رشد بهره وری کشاورزی طی ده سال آینده ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۱(۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰) باید به بیش از ۲۸ درصد برسد.

کشاورزی بهره‌ورتر و درعین حال پاکتر دوهدف برجسته این سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی است برای دورنمای کشاورزی جهان تعیین شده. اهدافی بلندپروازانه که کاملا متأثر از جنگ روسیه و اوکراین است.

با درنظر گرفتن وضعیت فعلی از منظر این دو سازمان، رشد بهره‌وری کشاورزی در ده سال آینده به ویژه در کشورهای با درآمدهای پائین و متوسط هرسال باید ۱/۱ درصد باشد. میزان فعلی برای تأمین مواد غذایی کره زمین بسیار ناکافی است.

براساس گزارش‌های سازمان‌های مربوطه درحال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در جهان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. فائو معتقد است با روند فعلی بر تعداد این گرسنگان طی ده سال آینده به میزان بیش از ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر اضافه خواهد‌شد. تا مرز رسیدن به اهداف توسعه پایدار یعنی گرسنگی صفر باید در این مدت رشد بهره وری کشاورزی را سه برابر کرد.

این دو سازمان بین‌المللی براین باورند در در ده سال آینده بطور مشخص  باید: «رشد برداشت محصول در سطح جهان از ۱۳درصد به۲۴ درصد و رشد بهره وری دامداری به ۳۱ درصد برسد.»

براین اساس باید: «دسترسی گسترده  به ملزومات این امر ازجمله کود، سرمایه گذاریهای کارآمد و هدفمند به منظور توسعه فناوری و برنامه‌ریزهای مؤثر برای آموزش در این مسیر فراهم شود.»

این دو سازمان در گزارش سالانه خود همچنین هشدار داده‌اند جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نهاده‌های کشاورزی از جمله کود شده‌است.

طولانی شدن این افزایش قیمت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید خواهد شد. این افزایش هزینه در تولید رشد آن را در سال های آینده به مخاطره خواهدانداخت و برنامه ریزی‌های مربوطه زیر سئوال خواهندرفت.

تحقق اهداف رشد بهره‌وری کشاورزی باید در کنار تحقق اهداف برنامه های اقلیمی مصوب توافقنامه پاریس  در مبارزه با گرمتر شدن اقلیم زمین باشد که در برخی موارد در تضاد با آنها قرار می‌گیرد. دراین گزارش به نقش غیرقابل انکار کشاورزی در تغییرات اقلیمی به وضوح تأکید شده‌است.

پیش‌بینی‌های فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حکایت از آن دارند که در سال‌های آینده با اجرای برنامه‌های رشد بهره‌وری کشاورزی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا ۶درصد افزایش می‌یابد. براین اساس دامداری عامل ۹۰ درصد این رشد معرفی شده‌است.

بنابراین در برنامه‌ریزی‌ها باید به توسعه فناوری برای مقابله با اثرات سوء فعالیت های کشاورزی و به ویژه دامداری در تغییرات اقلیمی توجه ویژه مبذول شود تا براساس برنامه‌های توافقنامه اقلیمی پاریس میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز تا بالاترین حد امکان محدود شود.

برای تحقق این اهداف بهترین راه‌حل بالابردن بازدهی فعالیت ها و کاهش در نشخوارکنندگان و به حداقل رساندن ضایعات موادغذایی برای دستیابی به بهره‌وری بیشتر است.

منبع: روزنامه تریبیون

خروج از نسخه موبایل