چهار زبانه: فارسی ،عربی، انگلیسی و ترکی

صاحب امتیاز: فرزانه علم بیگی

مدیرمسئول: در حال تغییر

سردبیر: مهران ابراهیمیان

نشانی : تهران خیابان کارگر شمالی کنار بیمارستان قلب تهران پلاک ۱۴۴۴ واحد پنج

کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۵۳۱۶

تماس با تحریریه : ۸۶۰۹۶۲۴۵

ساعت کاری : جمعه تا سه شنبه ۱۲ تا ۱۸

تماس با سازمان آگهی ها:  ۰۹۹۰۳۵۴۹۴۵۳

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه ۰۸ تا ۱۷

فکس: ۷۱۰۵۷۱۲۷

E-mail: masoud.shariat.z@gmail.com

 

ایمیل  تحریریه و آگهی ها: asr.eghtesad2023@gmail.com

 

چاپ: شاخه سبز

توزیع تهران: نشر گستر ۸۸۰۱۱۷۵۳

سازمان امور شهرستان:  ۸۶۰۹۶۲۴۵ خانم غلامی

تلگرام ، واتس آپ : ۰۹۱۲۳۹۰۶۰۵۴

انتقادات و پیشنهادات: ۸۸۰۰۱۰۲۳