باقیمانده حقوق اسفندماه فرهنگیان پرداخت شد

  کد خبر: 010102124794

سرپرست بانک ملی گفت: به دستور رئیس‌جمهور و پیگیری معاون اول دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی باقیمانده حقوق اسفندماه فرهنگیان پرداخت شد.

به گزارش برنا، باقیمانده حقوق اسفندماه فرهنگیان پرداخت شد.

سرپرست بانک ملی در همین راستا اظهار داشت: به دستور رئیس‌جمهور و پیگیری مخبر معاون اول دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی باقیمانده حقوق اسفندماه فرهنگیان پرداخت شد.

خروج از نسخه موبایل