کد خبر: 050203157184
آسیب اجتماعیاقتصادجامعه و فرهنگحقوقی و قضایی

بررسی نقش مشارکت قانونی در جرایم گروفروشی

دکتر غلامحسین بیابانی/ دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

اقتصاددانان عوامل تعیین کننده‌ جرم را با استفاده از یک آنالیز هزینه-فایده بررسی می­ کنند. ولی درحالی که پژوهش‌های زیادی بر روی انگیزه‌های مربوط به اقدامات رسمی، بازداری و فرصت‌های بازار قانونی تمرکز داشته‌اند، تاثیرات بازار جنایی (یعنی بازارهایی که در آن‌ها کالاها و خدمات به طور غیرقانونی مبادله می‌شوند) بر روی جرائم معمولا مورد چشم‌پوشی قرار گرفته‌اند.

دو مانع اصلی از چنین آنالیزی جلوگیری کرده‌اند. اول اینکه بازارهای جنایی مطابق با تعریف مخفی هستند. بنابراین سنجش این مسائل بسیار دشوار است. دوم اینکه این بازارها به طور اتفاقی در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار نمی‌گیرند بلکه موقعیتی درون‌زاد دارند که از روندهای اقتصادی موجود یا ویژگی‌های بین‌بخشی منطقه تبعیت می‌کنند.

من با تمرکز بر گروفروشی‌ها کار خودم را آغاز می‌کنم و مجموعه داده‌ای از ۲۲۰۰ بخش ایالات متحده ایجاد می‌کنم (با پوشش ۹۴٪ از جمعیت). من اطلاعات FBI را به حضور مغازه‌های گرو‌فروشی مرتبط می‌کنم. تخمین‌های درون بخشی نشان می‌دهند که یک انحراف از معیار افزایش در گرو‌فروشی‌ها مرتبط است با ۰.۰۵ تا ۰.۱ انحراف از معیار افزایش در اموال دزدیده شده. تست‌های حقیقت‌یاب فرضیه‌ی این مقاله را تقویت می‌کنند: همبستگی بین گروفروشی‌ها و جرم تنها در مورد اموال سرقت شده ایزوله است.

سرقت خودروها تحت تاثیر نیستند، احتمالا به دلیل اینکه این مغازه‌ها این نوع موارد را قبول نمی‌کنند. هیچ گاه هیگ تاثیری بر روی هر گونه جرم خشونت‌آمیز دیگر از جمله قتل، ضرب و شتم و تجاوز دیده نشده است.

سپس برای رسیدگی به مسائل مربوط به علیت برعکس، من از یک طراحی شبه تجربی استفاده می‌کنم. من نشان خواهم داد که با شیوع این کسب‌وکارها در یک بخش، تاثیرات افزایش قیمت طلا بر دزدی تشدید می‌شود. این تحلیل نشان می‌دهد که مغازه‌های گروفروشی منفعت‌های مورد انتظار از جرم را با فراهم‌ساختن بازاری عمیق‌تر برای کالاهای سرقت شده، افزایش می‌دهند.

باقی این تز به تاثیرات بازارهای مواد غیرقانونی بر جرائم می‌پردازد. من بر متاآفتامین‌های کریستالی تمرکز دارم که یکی از خطرناک‌ترین مواد در ایالات متحده هستند. من به عنوان یک منبع خارجی، محدودیت‌های نسخه‌های داروخانه‌ای برای مواد اساسی ساخت مت را مورد استفاده قرار می‌دهم. معتادان به مت-کریستالی سنگین اغلب این مواد را در آزمایشگاه‌های خانگی پنهان تولید می‌کنند که بیشتر آن برای رسیدگی به اعتیادشان است. طراحی‌های متعدد شبه تجربی در یک مجموعه داده جدیدا جمع آوری شده انجام شده‌اند. در اینجا با ترکیبی از اطلاعات در سطح هر بخش FBI و اداره اجرای قوانین مرتبط با مواد مخدر از ارتباط متقابل بین مواد و فعالیت مجرمانه پرده برمی‌دارد.

سپس تاثیر مستقیم محدودیت‌های نسخه‌های داروخانه‌ای بر روی جرائم را بررسی می‌کنیم. می‌توان نشان داد که محدودیت گذاشتن بر نسخه‌های داروخانه‌ای به کاهش ۵٪ تا ۱۰٪ هم در جرائم خشن و هم سرقت می‌شود. این قانون در مناطق حاشیه شهری که در آن‌ها تولید مت و سوءمصرف آن بیشتر است، تاثیرات بیشتری دارد. این بخش همچنین شامل چک‌های قوت و تست‌های شبه‌دارویی را نشان می‌دهد.

سپس به مکانیسم‌های پشت کاهش جرائم می‌پردازیم. من یک کاهش ۳۸٪ در آزمایش‌گاه‌های مت یافتم. من نشانه‌های محکمی از تغییر مکان فعالیت مجرمانه در بین مرزهای ایالات، جایگزینی مطالبه یا عرضه دیگر مواد غیرقانونی، شدت عمل پلیس در مورد سوءمصرف‌کنندگان مت مشاهده نکردم.

من سپس یک چارچوب تئوریک ساده ارائه خواهم کرد که با ویژگی‌های کیفی این بازار مخفی سازگاری دارد. من این فرآیند تصیم‌گیری یک “ذهن مت” معمولی را در معرض محدودیت‌های تجویزهای داروخانه‌ای از طریق یک شوک قیمتی کریستال-مت مدل‌سازی کرده‌ام. این چارچوب، تفسیر نتایج را هدایت و دقیق می‌کند و مجموعه‌ی دیگری از پیش‌بینی‌های قابل آزمایش فراهم می‌سازد. این موارد با آنالیز تجربی متعاقب یا شواهد کیفی/توصیفی بیشتر تقویت شدند. محدودیت‌های نسخه‌های داروخانه‌ای منجر شدند به : ۱)‌کاهشی در مصرف مت، ۲) افزایشی در بستری شدن داوطلبانه مرتبط با مت مربوط به زهرزدایی، کاهش علائم و توانبخشی، ۳) تاثیرات نامتجانس و غیریکنواخت در فعالیت مجرمانه در سراسر ایالات آمریکا.

در بخش بعد تاثیر باز شدن/بسته شدن یا ورود/خروج یک آزمایشگاه بزرگ بر روی جرائم را بررسی می‌کنم. من در ابتدا راهبرد تجربی نقطه آغاز و نتایج مربوطه را ارائه می‌کنم. سپس در مورد تهدیدهای بالقوه برای تشخیص، ارائه و به‌کارگیری رویکردهای جایگزین با مقیاس کاهش دغدغه‌های مربوط به تخطی از محدودیت‌های حذفی بحث می‌کنم. من انعطاف‌پذیری جرائم خشن و نیز جرائم سرقتی را نسبت به آزمایشگاه‌های بزرگ در رنج ۰.۱ تا ۰.۳ یافتم. در نهایت، من همچنین ۱) یک طراحی DD اضافی با استخراج یک مصوبه فدرال متعاقب، ۲) بررسی تاثیرات بلندمدت محدودیت‌های نسخه‌های داروخانه‌ای بر روی جرائم.

در مجموع این مطالعه از این فرضیه حمایت می‌کند که قانون‌گذاری در مورد نسخه‌های داروخانه‌ای، باعث ایجاد محدودیت در اپیدمی مت می‌شود، مارپیچ سوءمصرف مواد سنگین را آهسته می‌کند و رفتار جنایی مربوطه “تحت نفوذ” این مواد قدرتمند را کم می‌کند. در نهایت این تز پیشنهاد می‌دهد که تاثیرات مستقیما جرم‌شناسانه که از سوءمصرف مواد برمی‌خیزند، ممکن است منجر شوند به درک عمیق‌تری از تابع تولید رفتار مجرمانه.

جرائم مربوط به سرقت هزینه‌ اجتماعی زیادی به جامعه تحمیل می‌کنند. در ایالات متحده هر ۴۰.۵ ثانیه یک سرقت را تجربه کرده مجموع آن ۹.۵ میلیون جرم بود و باعث خسارت اقتصادی به قربانیان با تخمین ۱۶ میلیارد دلار بوده است. تقریبا ۸۵ درصد از موارد، وسایل شخصی دزدیده شدند که مشخصا نشان می‌دهد که سارقین به بازاری نیاز دارند که در آن وسایل‌شان را به پول نقد تبدیل کنند. این امر به طور خاص این فرضیه را تقویت می‌کند که در دسترس بودن بازارهای کالای سرقتی محلی ممکن است با کاهش هزینه‌ها و افزایش منفعت‌های مورد انتظار از فعالیت قانونی، بر رفتار مجرمانه تاثیر بگذارد.

این مقاله در متون اخیر در مورد جرم مشارکت می‌کند با تحلیل این مسئله از طریق کانال مغازه‌های گروفروشی که بازارهای قانونی گسترده‌ای که اغلب مربوط به تجارت غیرقانونی اموال مسروقه هستند. من یک مجموعه داده‌ مربوط به جرائم بدیع ساخته‌ام که اطلاعات را از ۸ نوع جرم گزارش شده جمع‌آوری می‌کند و در مورد تعداد گروفروشی‌ها از ۲۲۰۰ بخش در ۵۰ ایالت آمریکا از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۸. بنابراین من بر روی تاثیراتی تمرکز دارم که این کسب‌وکارها بر رشد فعالیت غیرقانونی دارند.

من به شیوه های متعددی به دغدغه‌های درون‌زاد رسیدگی می‌کنم. اول اینکه از چارچوب تاثیرات ثابت استفاده می‌کنم شامل تحلیل مجموعه‌ وسیعی از کنترل‌های اجتماعی‌-‌اقتصادی، باز زمان‌های مختلف و مناطق متعدد. سپس از افزایش قیمت طلا به عنوان یک آزمایش شبه طبیعی و رابطه‌ متقابل قیمت طلا با تمرکز اولیه گروفروشی‌ها استفاده می‌کنم. فرضیه این است که تغییرات در ارزش فروش مجدد طلا منجر به سرقت‌های بیشتر در بخش‌هایی می شود با تمرکز بالاتر کسب‌وکارهایی که بخش بزرگی از منفعت‌های‌شان را با مبادله‌ محصولات طلا از قبیل حلقه‌ها، گردنبندها و دستبندها تولید می‌کنند.

در بخش اول این مقاله من بر تفاوت‌های در تعداد گروفروشی‌ها در داخل هر بخش تکیه می‌کنم تا تفاوت‌ها در تعداد جرائم گزارش شده در داخل بخش را توضیح دهم. نتایج، تاثیر چشمگیر این کسب‌وکارها بر روی جرائم سرقت را نشان می‌دهد. یک افزایش حاشیه‌ای در گروفروشی‌ها در یک بخش متناظر است با ۶ عنوان سرقت بیشتر در آن منطقه. با قرار دادن این نتایج در یک چشم‌انداز، افزایشی به اندازه یک انحراف معیار در تعداد گروفروشی‌ها متناظر است با ۰.۰۵ تا ۰.۱ انحراف معیار افزایش در سرقت اموال.

این یافته‌ها در برابر چک‌های سخت مقاوم هستند از جمله گروه‌بندی خطاهای استاندارد در سطوح مختلف، آنالیز حساسیت با توجه به بیرونی‌ها، بررسی رگرسیون با معیاری از کیفیت اطلاعات در جرائم گزارش شده و حذف ناحیه‌های بسیار پرجمعیت از نمونه.

تست‌های سنجش صحت به حمایت از فرضیه این مقاله اضافه می‌کنند: در حقیقت همبستگی بین گروفروشی‌ها و جرم تنها به مورد سرقت اموال محدود می‌شود. به طور خاص سرقت‌های وسایل نقلیه تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، به احتمال زیاد به این دلیل که این مغازه‌ها چنین مواردی را قبول نمی‌کنند. علاوه بر این، هیچ تاثیری هیچ‌گاه بر روی دیگر جرائم خشن از قبیل قتل و تجاوز دیده نشده است.

منبع: نوآوران آنلاین

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا