کد خبر: 271102151996
اقتصاداقتصاد کلانبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیروزنامه

تورم بخش خدمات کاهش یافت

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از کاهش هر سه شاخص تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه در بخش خدمات خبر داد.

عصراقتصاد: در فصل پاییز بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٨۶.٧ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ٩۵٧.٢ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵٧.٩ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.۶درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل قبل، ٨.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣۵.٩ درصد مربوط به گروه “آموزش” و کم­ترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه “آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه” است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵٧.٠ درصد)، ٢.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۴.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨۶.٧ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات” است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵٧.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵٨.٨ درصد)، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵٧.٩ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٩٨.۵ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم سالانه با ١۶.۶ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات” است.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا