در نشست تخصصی مبانی اقتصاد و سیاست‌گذاری، الگوهای قیمت‌گذاری و چالش‌ های دسترسی به بازار «داروهای خاص و اورفان» عنوان شد: در مورد بیماری‌های اورفان باید با کارآمدی و عدالت عمل کنیم

  کد خبر: 050702139054

به گزارش ستاد خبری ایران فارما، دکتر مجید داوری، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست تخصصی مبانی اقتصاد و سیاست‌گذاری، الگوهای قیمت‌گذاری و چالش‌های دسترسی به بازار «داروهای خاص و اورفان» گفت: با توجه به محدودیت بودجه، لازم است تلاش کنیم در بیماری‌های اورفان با کارآمدی و عدالت عمل کنیم.

اگر از لحاظ اقتصادی ناکارآمد عمل کنیم، به دنبال آن ناعادلانه هم رفتار خواهیم کرد.

حس انسان‌دوستی و عدالت ایجاب می‌کند که بودجه‌های در نظر گرفته شده درخصوص بیماران ارفان، کارآمدی و عدالت را با هم در نظر داشته باشد.

خروج از نسخه موبایل