رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی

  کد خبر: 081101118587

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی‌ به چهارشنبه ۵ بهمن به ۲۱.۰۵ درصد رسید.

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته با افزایش جزئی نسبت به هفته پیش، به ۲۱.۰۵ درصد افزایش رسید.

قابل ذکر است که هفته منتهی به ۲۸ دی این نرخ برابر با ۲۱.۰۴ درصد بود.

خروج از نسخه موبایل