کد خبر: ۲۷۰۵۹۹1845
  لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلان

شیب صعودی تعداد واحدهای صنفی در دوره شیوع کرونا

یافته‌های آماری از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نشان می‌دهد، با وجود افزایش جوازهای کسب منقضی‌شده، تعداد کل واحدهای صنفی رشد داشته است

شیوا مستوفی

 عصر اقتصاد: یافته‌های آماری از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ادامه روند افزایشی تعداد واحدهای صنفی را نشان می‌دهد.

کسب‌وکارهای سازمان‌یافته در قالب بازار و اصناف یکی از شاخص‌های سنجش اقتصاد به شمار می‌رود و از این‌رو، بررسی اطلاعات آماری اصناف، به تحلیل‌گران اقتصادی کمک می‌کند تا به داده‌هایی قابل اتکا دست‌یابند و تحلیل‌های جدیدی را به تصمیم‌گیران ارائه دهند.

در این گزارش با استفاده از اطلاعات منتشر شده از نماگر آماری استان‌های دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که تنها مرجع ارائه‌دهنده آمار از واحدهای صنفی است که اطلاعات روزانه را منتشر می‌کند، به بررسی اطلاعات آماری اصناف کشور پرداخته است.

در گزارش حاضر چهار روز را مد نظر قرار گرفته است:  ۲۵ مرداد ۹۹ به دلیل اینکه آخرین آمار به دست آمده تا لحظه تنظیم این گزارش بوده، یکی از روزهای بررسی شده است، همچنین روز ۲۵ تیر۹۹ برای مقایسه آخرین آمار با ماه پیش و ۲۵مرداد۹۸ برای مقایسه آخرین آمار با روز مشابه در سال گذشته در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر این، در بررسی آمارهای مربوط به واحدهای صنفی فرض را بر این امر گذاشتیم که مقایسه هر متغیر با روز اعلام شیوع کرونا در ایران، یعنی دوم اسفند ۹۸، دارای اهمیت است چراکه با اعلام شیوع این ویروس، بازار با ریزش مشتری و طی مقاطع زمانی مختلف در شهرستان‌های متفاوت، با تعطیلی یا محدودیت‌های معروف به پروتکل‌های بهداشتی مواجه شد.

یکی از پراهمیت‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از مقایسه آمارهای صنفی در تاریخ‌های مشخص شده این است حاکی از آن است که تعداد واحدهای صنفی طی ماه‌های گذشته روندی صعودی داشته است.

در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ (آخرین آمار به دست‌آمده تا لحظه تنظیم این گزارش) در کل کشور، دو میلیون و ۷۶۶ هزار و ۹۶۹واحد صنفی مشغول فعالیت بوده‌اند که این آمار در ۲۵مرداد سال ۹۸، یک سال قبل، دو میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۲۸واحد صنفی بوده است. بنابراین طی یک سال گذشته، حدود ۱۰۰هزار واحد صنفی به جمع کل واحدهای صنفی کشور افزوده شده است. همچنین این آمار نشان‌دهنده افزایش حدود ۲۵۸هزار نفری شاغلان در اصناف است. این افزایش آمار حتی در دوران شیوع کرونا نیز ادامه داشته است.

این آمار نفی‌کننده اظهارات برخی از مقامات صنفی در خصوص نیمه‌تعطیلی، ورشکستگی یا کار با حداقل ظرفیت در واحدهای صنفی نیست، بلکه به نظر می‌رسد روند صعودی اشتغال در اصناف را می‌توان به افزایش بیکاری در حوزه‌های دیگر یا ورود جوانان به جامعه کار جست‌وجو کرد؛ هرچند نتیجه‌گیری قطعی در این باره نیازمند بررسی آمارهایی از مشاغل غیرصنفی، آمارهای جمعیتی، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دیگر آمار مرتبط است.

در مقایسه آمارهای دوم اسفند ۹۸ و  ۲۵ مرداد ۹۹ نیز شاهد افزایش حدود ۱۰هزار واحد تولیدی، ۹هزار واحد خدمات فنی،۳۰هزار واحد توزیعی و ۱۳هزار واحد خدماتی هستیم. به عبارتی دیگر طی این مدت حدود ۶۲هزار واحد صنفی افزوده شده است.

از سوی دیگر، تعداد پروانه‌های کسب منقضی نیز حدود ۳۲هزار عدد افزایش داشته است که بیشترین این آمار مربوط به صنوف توزیعی است. صنوف توزیعی به طور معمول بیشترین واحدهای صنفی را در میان چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین بنابر آمار به دست آمده سهم مردان از دریافت پروانه کسب نسبت به سال گذشته کمی بیشتر شده است, به طوری که تفاضل پروانه‌های کسب زنان و مردان در ۲۵ مرداد ۹۸، یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۳۸ عدد و به نفع مردان بوده و این تفاضل در ۲۵ مرداد ۹۹به یک میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۵۱ عدد می‌رسد.

جزئیات بیشتر تغییرات آماری اصناف در روزهای در نظر گرفته شده در جدول‌های زیر قابل مشاهده و بررسی است. تاکید می‌شود که همه موارد آماری روزهای در نظر گرفته شده را نمی‌توان به کل بازه‌های زمانی ماهانه و سالانه تعمیم داد.

جدول شماره ۱

آمار مربوط به تاریخ ۲۵ مرداد ۹۸ (یک سال پیش)

 

تعداد کل واحدهای صنفی ۲.۶۶۳.۸۲۸

 

تعداد شاغلان در واحدهای صنفی ۶.۶۵۹.۵۷۰
مردان صاحب پروانه‌کسب ۲.۱۸۵.۰۸۳ زنان صاحب

پروانه کسب

 

۴۷۸.۷۴۵
تعداد واحدهای تولیدی ۵۰۶.۴۰۲ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای تولیدی ۸۹.۴۹۷
تعداد واحدهای خدمات فنی ۴۵۲.۵۱۸ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدمات فنی ۷۰.۳۷۳
تعداد واحدهای توزیعی ۱.۲۹۶.۵۶۱ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای توزیعی ۱۹۷.۶۱۱
تعداد واحدهای خدماتی ۳۹۹.۰۱۵ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدماتی ۶۷.۴۱۴

جدول شماره ۲

آمار مربوط به تاریخ ۲ اسفند همزمان با اعلام شیوع کرونا در ایران

 

تعداد  کل واحدهای صنفی ۲.۷۰۵.۲۱۱ تعداد شاغلان در واحدهای صنفی ۶.۷۶۳.۰۲۸
مردان صاحب پروانه‌کسب ۲.۲۰۶.۸۵۷ زنان صاحب پروانه‌کسب

 

۴۹۸.۳۵۴
تعداد واحدهای تولیدی ۵۱۸.۲۵۵ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای تولیدی ۹۹.۹۷۱
تعداد واحدهای خدمات فنی ۴۶۰.۶۱۶ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدمات فنی ۸۲.۹۱۴
تعداد واحدهای توزیعی ‌۱.۳۱۸.۷۰۵ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای توزیعی ۲۳۳.۷۵۸
تعداد واحدهای خدماتی ۴۰۷.۶۳۳ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدماتی ۷۸.۱۳۰

جدول شماره ۳

آمار مربوط به تاریخ ۲۵ تیر ۹۹ (یک ماه پیش)

 

تعداد  کل واحدهای صنفی ۲.۷۵۹.۹۸۹ تعداد شاغلان در واحدهای صنفی ۶.۸۹۹.۹۷۲
مردان صاحب پروانه‌کسب ۲.۲۴۳.۴۲۱ زنان صاحب پروانه‌کسب

 

۵۱۶.۵۶۸
تعداد واحدهای تولیدی ۵۲۷.۲۶۴ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی‌شده در واحدهای تولیدی ۱۰۴.۰۳۴
تعداد واحدهای خدمات فنی ۴۶۸.۱۷۳ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدمات فنی ۸۸.۴۹۹
تعداد واحدهای توزیعی ۱.۳۴۶.۲۷۶ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای توزیعی ۲۴۷.۷۹۹
تعداد واحدهای خدماتی ۴۱۸.۲۷۴ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدماتی ۸۳.۸۹۲

جدول شماره ۴

در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ (آخرین آمار)

 

تعداد کل واحدهای صنفی ۲.۷۶۶.۹۶۹ تعداد شاغلان در واحدهای صنفی ۶.۹۱۷.۴۲۲
مردان صاحب پروانه‌کسب ۲.۲۴۶.۶۶۰ زنان صاحب پروانه‌کسب

 

۵۲۰.۳۰۹
تعداد واحدهای تولیدی ۵۲۸.۲۹۶ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای تولیدی ۱۰۳.۹۱۹
تعداد واحدهای خدمات فنی ۴۶۹.۴۴۸ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدمات فنی ۸۹.۰۶۳
تعداد واحدهای توزیعی ‌۱.۳۴۸.۸۵۹ تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای توزیعی ۲۴۹.۱۷۱
تعداد واحدهای خدماتی ۴۲۰.۳۶۴

تعداد پروانه‌های‌کسب منقضی در واحدهای خدماتی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا