فرهنگ تولید؛ نیاز امروز صنعت

  کد خبر: 17030031033

امیرعلی رمدانی، دکتری صنایع و مشاور سازمانی

در این روزها که اخبار انتخاباتی و برنامه‌های اقتصادی و صنعتی نامزدهای انتخاباتی به گوش می‌رسید، شاهد ارائه پیشنهادها و راه حل‌های نامزدهای انتخاباتی در حوزه‌های مختلف خصوصا حوزه صنعت هستیم. اما آنچه نیاز است بیش از مسائل دیگر بدان توجه شود، فرهنگ تولید است.

بی‌شک تولید از عوامل اصلی بر رشد مولفه‌های اقتصادی هر کشور است که در صورت رعایت اصول و استانداردهای مربوط می‌تواند آثار مثبتی در جوامع و توسعه کشورها داشته باشد.

تولید واژه‌ای عام است که با جست‌وجوی آن در فرهنگ فارسی معین، با معنی «پدیدآوردن، زادن، زایش، ایجاد» مواجه می‌شویم. برای صحبت در خصوص تولید باید به شاخه‌های مختلف آن اشاره شود.

تولید می‌تواند به تولید کالا، تولید خدمات (ارائه خدمت)، تولید دانش، تولید انرژی (و حتی تولید صنعت گردشگری، تولید صنعت‌های هنری مانند سینما و…) تقسیم شود. برنامه‌ریزی به ‌منظور ایجاد و بهسازی هرکدام از این موارد سبب تقویت پول ملی، افزایش ارزآوری، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و.. خواهد شد. اما آنچه در این نوشتار مدنظر است این موضوع است که هر تولیدی نیاز به زیرساخت‌ها و بسترهایی دارد تا با به‌کارگیری منابع مورد نیاز، به میزان نتایج مورد نظر دست یافت.

ایجاد و ارتقای فرهنگ تولید به ‌عنوان حلقه مفقوده زنجیره ارزش، از موضوعات مهمی است که باید جدی‌تر از قبل به آن پرداخته شود. فرهنگ تولید همانند چتری موضوعات بسیاری را در زیرمجموعه خود قرار می‌دهد. این زیرمجموعه را می‌توان به دو گروه بخش خصوصی و بخش دولتی تقسیم کرد.

جلوگیری از اتلاف‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع، شناسایی زیرساخت‌ها، بهره‌گیری مناسب از نیروی انسانی، تخصیص منابع و… از زیرمجموعه‌های بخش خصوصی فرهنگ تولید قرار می‌گیرد و موضوعاتی از قبیل بازنگری قوانین و مقررات، تصویب قوانین و بودجه تسهیل در امور تولید، حمایت از بخش تولید و… به‌عنوان زیرمجموعه‌های بخش دولتی قرار می‌گیرد.

فرهنگ تولید اشاره دارد به یک فرهنگ یکپارچه همگانی مستقر در بخش‌های خصوصی و دولتی که برای تحقق اهداف والای کشور در حوزه صنعتی اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تولید نقش دارند. فرهنگ‌سازی یعنی مولفه‌های مورد نظر را که در جامعه هدف کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، مجددا از طریق آموزش‌های مستمر و انتقال داده نهادینه شود.

بنابراین تمام سازمان‌های مربوط در زنجیره تولید (از تهیه مواد اولیه تا رسیدن محصول به مشتری) باید دارای یک زبان مشترک باشند تا هدفی واحد را به تحقق رسانند و این همان فرهنگ تولید است. در انتها لازم به توضیح است که ایجاد و ارتقای فرهنگ تولید نیازمند فرهنگ‌سازی است.

خروج از نسخه موبایل