فولاد مبارکه به منشا تحولات بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است

  کد خبر: ۲۲۱۰۰۰65027
  لینک کوتاه:

محمدیاسر طیب‌نیا گفت: فولاد مبارکه با همت فولادمردان، روحیه جهادی و اراده آهنین آنان شکل گرفت که امروز ما میراث‌دار آن‌ها هستیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی داشته اما برای بقای این افتخارات امروز نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم.

فولاد مبارکه صرفاً یک کارخانه نیست و به منشا تحولات بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ اگر بخواهیم فولاد مبارکه تا ۵۰ سال آینده همچنان سرآمد باشد، باید رمز موفقیت‌مان در ۳ دهه گذشته را مرور و جایگاه و مسیرمان برای ۵۰ سال آینده را ترسیم کنیم.

توسعه متوازن کمی و کیفی و توسعه تکنولوژی و نوآوری سرلوحه کار فولاد مبارکه است

محمدیاسر طیب‌نیا گفت: داشتن چشم‌انداز توسعه کمی و حفظ سهم تولید فولاد کشور برای فولاد مبارکه کافی نیست و باید برای افق‌های دیگری برنامه‌ریزی کنیم؛ ما باید در ابعاد مختلف توسعه کشور را رقم بزنیم که در این راستا سرمایه انسانی نخستین محور و رمز موفقیت فولاد مبارکه است.


توسعه مداوم کمی، کیفی و متوازن، تکنولوژی، نوآوری و توسعه پایدار، سرلوحه کار فولاد مبارکه است؛ تولید محصولات جدید با همت متخصصان داخلی این شرکت باعث افتخار ماست اما متاسفانه امروز هم‌راستا با هدف‌گیری‌های دشمن، یک موج صنعت‌ستیزی در کشور راه افتاده و علیه صنعت ایجاد شده است، صنعتی که نجات‌بخش اقتصاد کشور است.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل