قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ /جدول

  کد خبر: ۳۱۰۳۰۱87897
  لینک کوتاه:

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان به فروش رسید.

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان معامله شد.

 

به گزارش فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۳۸ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.


قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته ثابت ماند و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۵۷۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت یکشنبه قیمت دوشنبه قیمت امروز
۰.۰۵۰ ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۴ هزار تومان ۹۴ هزار تومان
۰.۱۰۰ ۱۸۴ هزار تومان ۱۸۳  هزار تومان ۱۸۳  هزار تومان
۰.۱۵۰ ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۷۲ هزار تومان ۲۷۲ هزار تومان
۰.۲۰۰ ۳۶۳ هزار تومان ۳۶۱ هزار تومان ۳۶۱ هزار تومان
۰.۲۵۰ ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۵۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان
۰.۳۰۰ ۵۴۵ هزار تومان ۵۴۵ هزار تومان ۵۴۵ هزار تومان
۰.۳۵۰ ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۳۱ هزار تومان ۶۳۱ هزار تومان
۰.۴۰۰ ۷۲۴ هزار تومان ۷۲۰ هزار تومان ۷۲۰ هزار تومان
۰.۴۵۰ ۸۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۰۹ هزار تومان ۸۰۹ هزار تومان
۰.۵۰۰ ۹۰۳ هزار تومان ۸۹۸ هزار تومان ۸۹۸ هزار تومان
۰.۶۰۰ یک میلیون و ۸۲ هزار تومان یک میلیون و ۷۶ هزار تومان یک میلیون و ۷۶ هزار تومان
۰.۷۰۰ یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان
۰.۸۰۰ یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان
۰.۹۰۰ یک میلیون و ۶۲۱ هزار  تومان یک میلیون و ۶۱۲ هزار  تومان یک میلیون و ۶۱۲ هزار  تومان
۱.۰۰۰ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان
۱.۱۰۰ یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۹۶۸ هزار تومان یک میلیون و ۹۶۸ هزار تومان
۱.۲۰۰ دو میلیون و ۱۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۱۵۱ هزار تومان دو میلیون و ۱۵۱ هزار تومان
۱.۳۰۰ دو میلیون و ۳۴۲ هزار  تومان دو میلیون و ۳۲۹ هزار  تومان دو میلیون و ۳۲۹ هزار  تومان
۱.۴۰۰ دو میلیون و ۵۲۱ هزار تومان دو میلیون و ۵۰۷ هزار تومان دو میلیون و ۵۰۷ هزار تومان
۱.۵۰۰ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دو میلیون و ۶۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۶۸۵ هزار تومان
۱.۶۰۰ دو میلیون و ۸۷۹ هزار تومان دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان
۱.۷۰۰ سه میلیون و ۵۸ هزار  تومان سه میلیون و ۴۱ هزار  تومان سه میلیون و ۴۱ هزار  تومان
۱.۸۰۰ سه میلیون و ۲۳۷ هزار تومان سه میلیون و ۲۱۹ هزار تومان سه میلیون و ۲۱۹ هزار تومان
۱.۹۰۰ سه میلیون و ۴۱۶ هزار  تومان سه میلیون و ۳۹۷ هزار  تومان سه میلیون و ۳۹۷ هزار  تومان
۲.۰۰۰ سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان سه میلیون و ۵۷۵ هزار تومان سه میلیون و ۵۷۵ هزار تومان

نبض بازار

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل