کد خبر: ۱۱۰۴۰۱89463
  لینک کوتاه:
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ /جدول

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به فروش رسید.

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد.

 

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان معامله شد.

سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته کاهش یافت و سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان به فروش رسید.

 

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز
۰.۰۵۰ ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۱۰۰ ۱۶۴ هزار تومان ۱۶۸ هزار تومان ۱۶۸ هزار تومان
۰.۱۵۰ ۲۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۲۰۰ ۳۲۳ هزار تومان ۳۳۱ هزار تومان ۳۳۱ هزار تومان
۰.۲۵۰ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۱۲  هزار و ۵۰۰ تومان ۴۱۲  هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۳۰۰ ۴۸۵ هزار تومان ۴۹۷ هزار تومان ۴۹۷ هزار تومان
۰.۳۵۰ ۵۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۴۰۰ ۶۴۴ هزار تومان ۶۶۰ هزار تومان ۶۶۰ هزار تومان
۰.۴۵۰ ۷۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۵۰۰ ۸۰۳ هزار تومان ۸۲۳ هزار تومان ۸۲۳ هزار تومان
۰.۶۰۰ ۹۶۲ هزار تومان ۹۸۶ هزار تومان ۹۸۶ هزار تومان
۰.۷۰۰ یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان
۰.۸۰۰ یک میلیون و ۲۸۲ هزار تومان یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان
۰.۹۰۰ یک میلیون و ۴۴۱ هزار  تومان یک میلیون و ۴۷۷ هزار  تومان یک میلیون و ۴۷۷ هزار  تومان
۱.۰۰۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان
۱.۱۰۰ یک میلیون و ۷۵۹ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۳ هزار توما یک میلیون و ۸۰۳ هزار توما
۱.۲۰۰ یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان
۱.۳۰۰ دو میلیون و ۸۲ هزار  تومان دو میلیون و ۱۳۴ هزار  تومان دو میلیون و ۱۳۴ هزار  تومان
۱.۴۰۰ دو میلیون و ۲۴۱ هزار تومان دو میلیون و ۲۹۷ هزار تومان دو میلیون و ۲۹۷ هزار تومان
۱.۵۰۰ دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دو میلیون و ۴۶۰ هزار تومان دو میلیون و ۴۶۰ هزار تومان
۱.۶۰۰ دو میلیون و ۵۵۹ هزار تومان دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان
۱.۷۰۰ دو میلیون و ۷۱۸ هزار  تومان دو میلیون و ۷۸۶ هزار  تومان دو میلیون و ۷۸۶ هزار  تومان
۱.۸۰۰ دو میلیون و ۸۷۷ هزار تومان دو میلیون و ۹۴۹ هزار تومان دو میلیون و ۹۴۹ هزار تومان
۱.۹۰۰ سه میلیون و ۳۶ هزار  تومان سه میلیون و ۱۱۲ هزار  تومان سه میلیون و ۱۱۲ هزار  تومان
۲.۰۰۰ سه میلیون و ۱۹۵ هزار تومان سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان

نبض بازار

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا