کد خبر: ۰۴۰۴۰۱88407
  لینک کوتاه:
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی

قیمت سکه پارسیان امروز ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ /جدول

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه چهارم تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه چهارم تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه دوم تیر ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه چهارم تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته کاهش یافت و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز شنبه چهارم تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز
۰.۰۵۰ ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۱۰۰ ۱۸۴ هزار تومان ۱۸۴ هزار تومان ۱۸۴ هزار تومان
۰.۱۵۰ ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۲۰۰ ۳۶۳ هزار تومان ۳۶۳ هزار تومان ۳۶۳ هزار تومان
۰.۲۵۰ ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۳۰۰ ۵۴۵ هزار تومان ۵۴۵ هزار تومان ۵۴۵ هزار تومان
۰.۳۵۰ ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۴۰۰ ۷۲۴ هزار تومان ۷۲۴ هزار تومان ۷۲۴ هزار تومان
۰.۴۵۰ ۸۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۵۰۰ ۹۰۳ هزار تومان ۹۰۳ هزار تومان ۹۰۳ هزار تومان
۰.۶۰۰ یک میلیون و ۸۲ هزار تومان یک میلیون و ۸۲ هزار تومان یک میلیون و ۸۲ هزار تومان
۰.۷۰۰ یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان
۰.۸۰۰ یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان
۰.۹۰۰ یک میلیون و ۶۲۱ هزار  تومان یک میلیون و ۶۲۱ هزار  تومان یک میلیون و ۶۲۱ هزار  تومان
۱.۰۰۰ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
۱.۱۰۰ یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان
۱.۲۰۰ دو میلیون و ۱۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۱۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۱۶۳ هزار تومان
۱.۳۰۰ دو میلیون و ۳۴۲ هزار  تومان دو میلیون و ۳۴۲ هزار  تومان دو میلیون و ۳۴۲ هزار  تومان
۱.۴۰۰ دو میلیون و ۵۲۱ هزار تومان دو میلیون و ۵۲۱ هزار تومان دو میلیون و ۵۲۱ هزار تومان
۱.۵۰۰ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
۱.۶۰۰ دو میلیون و ۸۷۹ هزار تومان دو میلیون و ۸۷۹ هزار تومان دو میلیون و ۸۷۹ هزار تومان
۱.۷۰۰ سه میلیون و ۵۸ هزار  تومان سه میلیون و ۵۸ هزار  تومان سه میلیون و ۵۸ هزار  تومان
۱.۸۰۰ سه میلیون و ۲۳۷ هزار تومان سه میلیون و ۲۳۷ هزار تومان سه میلیون و ۲۳۷ هزار تومان
۱.۹۰۰ سه میلیون و ۴۱۶ هزار  تومان سه میلیون و ۴۱۶ هزار  تومان سه میلیون و ۴۱۶ هزار  تومان
۲.۰۰۰ سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا