قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱

  کد خبر: 19050195572

آخرین قیمت معاملاتی یورو در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۴۰ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۶۵۲۰ تومان برای خرید اعلام شد.

۱۹ مرداد

۱۹ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۵۲۰ ۲۸۹۴۰۰
خروج از نسخه موبایل