کد خبر: 2603993763
  لینک کوتاه:
بورس

مجمع های سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرو ترانس – نماد: بنیرو

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۹۷۲۱ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:باتوجه به شیوع بیماری کرونا ودستورالعمل رعایت نکات بهداشتی، آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اضافه گردیده است.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان فارس ،شهر شیراز به آدرس درمحل کارخانه شرکت واقع درشیراز،بلوارمدرس ،خیابان شهیددوران،چهارراه شریف آباد،بلواراتحاد،کیلومتر۳جاده ترکان(مرکزقانونی) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند شخصا یااز طریق نماینده قانونی خودجهت دریافت برگ ورودبه جلسه بادردست داشتن اسنادشناسایی معتبر مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان – نماد: کرمان

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۹۶۷۵ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های فوق باتوجه به شیوع ویروس کرونا ستاد مبارزه با بیماری کرونا سهامداران محترم می توانند به وب سایت شرکت به آدرس KDICO.Com جهت مشاهده مجمع مراجعه نمایند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-017 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کرمان ابتدای بلوار جمهور اسلامی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم سالن کنفرانس شماره ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به منظور اخذ برگ ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ از ساعت ۸ الی ۱۲ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهم یا مستندات نمایندگی /وکالت /ولایت/قیمومیت و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ مراجعه فرمایند.لازم بذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده ,شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک – نماد: دبالک

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۹۵۰۱ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: دلایل اصلاح:پیرو آگهی منتشر شده باتوجه به شیوع ویروس کرونا ستاد مبارزه با بیماری کرونا سهامداران محترم می توانند به لینک https://www.aparat.com/alborzbulk/liveجهت مشاهده مجمع مراجعه نمایند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران -خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ -بازار چارسو-طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه , روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ به آدرس تهران-میدان آرژانتین , خیابان الوند کوچه آویز پلاک ۵ طبقه اول امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – نماد: شجم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-024 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه آفریقا، نبش کوچه نهم گاندی، پلاک ۳۸ ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی طبقه ۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع سهامداران محترم میرساند برگه مجوز ورود به جلسه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل برگزاری مجمع صادر می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرو ترانس – نماد: بنیرو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان فارس ،شهر شیراز به آدرس درمحل کارخانه شرکت واقع درشیراز،بلوارمدرس ،خیابان شهیددوران،چهارراه شریف آباد،بلواراتحاد،کیلومتر۳جاده ترکان(مرکزقانونی) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند شخصا یااز طریق نماینده قانونی خودجهت دریافت برگ ورودبه جلسه بادردست داشتن اسنادشناسایی معتبر مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خزر – نماد: سخزر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) -واقع در خیابان استاد مطهری- بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی- پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در روزنامه اطلاعات روز شنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بدلیل شیوع بیماری کرونا سهامداران با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان – نماد: کرمان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-017 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کرمان ابتدای بلوار جمهور اسلامی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم سالن کنفرانس شماره ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به منظور اخذ برگ ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ از ساعت ۸ الی ۱۲ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهم یا مستندات نمایندگی /وکالت /ولایت/قیمومیت و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ مراجعه فرمایند.لازم بذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده ,شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران – نماد: همراه(ذهمراه)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-برج همراه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عموعی عادی باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتیکه با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار گردد امکان پذیر می باشد، لذا به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه می گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به نشانی www.live.mci.ir اقدام نمایند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از توزیع صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره، بسته های تبلیغاتی و پذیرایی رایج در مجامع خودداری می شود. ضمنا شماره تماس ۰۹۱۲۹۰۰۸۰۸۳ و پست الکترونیک investor@mci.ir برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان – نماد: پترول(پتریران)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلک ۳۸ ، ساختمان مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و یا وکلی سهامداران با در دست داشتن اصلی مدارک شناسایی روز ۲۶/۰۳/۱۳۹۹ به دفتر مرکزی شرکت به آدرس خیابان ولیعصر، بالتر از خیابان شهید دستگردی، نبش خیابان ناصری، پلک ۲۵۵۱ ،برج کیان طبقه هشتم واحد اول و یا از ساعت ۸صبح روز برگزاری مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان – نماد: پترول(پتریران)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸، ساختمان مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص واگذاری ۹۹.۹۶ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و یا وکلای سهامداران با در دست داشتن اصلی مدارک شناسایی روز ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ به دفتر مرکزی شرکت به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید دستگردی، نبش خیابان ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان طبقه هشتم واحد اول و یا از ساعت ۸صبح روز برگزاری مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک – نماد: دبالک

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران -خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ -بازار چارسو-طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه , روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ به آدرس تهران-میدان آرژانتین , خیابان الوند کوچه آویز پلاک ۵ طبقه اول امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – نماد: شجم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-024 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه آفریقا، نبش کوچه نهم گاندی، پلاک ۳۸ ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی طبقه ۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع سهامداران محترم میرساند برگه مجوز ورود به جلسه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل برگزاری مجمع صادر می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان – نماد: فلات

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۰۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در رعایت ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۷ اساسنامه و شرایط موجود از سهامداران محترم درخواست می شود در ساعت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ با مراجعه به امور سهام در محل شرکت ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی دکتر عبیدی – نماد: دعبید

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-015 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲، شرکت داروسازی دکتر عبیدی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع می توانند در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس شرکت: واقع در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲ مراجعه فرمایند. دریافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده ۹۹ قانون تجارت جهت سهامداران الزامی می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن منگنز ایران – نماد: کمنگنز

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان- خیابان هزار جریب- روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان- ساختمان تکادو-سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار سهامداران گرامی می رساند، برگزاری مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی محترم درخواست می گردد، با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع هیأت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و طرح سئوالات خود از طریق پیوند www.irmanganese.com مذکور اقدام نمایند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا