مشارکت بانک سامان در بازسازی منازل زلزله‌زدگان سی‌سخت

  کد خبر: 18050195441

بانک سامان با تخصیص اعتبار از محل فعالیت‌های خیریه خود در ساخت و تکمیل منازل زلزله‌زدگان سی‌سخت مشارکت کرد.

به گزارش سامان رسانه، بانک سامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با تخصیص اعتبار از محل بودجه فعالیت‌های خیریه خود، در بازسازی و تکمیل منازل زلزله‌زدگان شهرستان سی‌سخت مشارکت کرد.

بر این اساس پس از زلزله بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در شهرستان سی‌سخت که منجر به وارد شدن خسارات زیادی به منازل و اماکن عمومی این شهرستان شد، بانک سامان دوشادوش مردم، نهادهای امدادرسان و خیریه به یاری مردم زلزله‌زده سی‌سخت شتافت.

در این اقدام خیرخواهانه، بانک سامان با تخصیص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه فعالیت‌های خیریه خود، در بازسازی و تکمیل ۶۰ واحد مسکونی زلزله‌زدگان مشارکت فعال داشت.

خروج از نسخه موبایل