کد خبر: 30109912806
روزنامه

معرفی کتاب ««گروه ویژه اقدام مالی FATF»

کتاب «گروه ویژه اقدام مالی FATF: ساختار، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران» نوشته غلام‌نبی فیضی چکاب، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و سوده آهنگری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، در زمستان ۱۳۹۸ منتشر شده است.

 این کتاب را «شرکت چاپ و نشر بازرگانی» وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  در ۴۵۳ صفحه به قیمت ۱۲۷ هزار تومان  روانه بازار نشر کرده است.

کتاب  «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در دو بخش و چهار فصل تبویب شده است و افزون بر آن، سیزده پیوست نیز دارد.

بخش اول کتاب تحت عنوان «شناسایی گروه ویژه اقدام مالی و استانداردهای آن» مشتمل بر دو فصل «تعاریف و مفاهیم و شناسایی گروه ویژه اقدام مالی»  و «شناسایی استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی» است.

بخش دوم کتاب نیز با عنوان «چشم‌انداز همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی» در دو فصل «اقدامات گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران» و «چشم‌انداز اجرای برنامه اقدام» نگارش یافته است..

در پیوست‌های کتاب نیز این عناوین به چشم می‌خورد:

۱- خلاصه مفاد بیانیه‌های گروه ویژه اقدام مالی

۲- به‌روزرسانی‌های توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی

۳- فهرست اختصارات

۴- واژه‌نامه

۵- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی(نسخه فوریه۲۰۱۸)

۶- قانون مبارزه با پول‌شویی

۷- قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی

۸- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

۹- قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۱۰-  قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۱۱- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۱۲- کنوانسیون پالرمو

۱۳- کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق آن

فیضی ‌چکاب در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان کرده است: «در این نوشتار سعی شده است اولا ساختار و اهداف گروه ویژه اقدام مالی و استانداردهای توصیه‌شده آن را مورد مطالعه قرار دهیم و ثانیا به بررسی برنامه اقدام و خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی از ایران بپردازیم، شاید بتواند به عنوان چراغ راه پیش‌روی سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان و دست‌اندرکاران امور پولی وبانکی کشور قرار گیرد.»

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره بخش نخست کتاب اظهار کرده است:‌ «بخش اول کتاب، به منظور شناخت کلیات ، به شناسایی گروه ویژه اقدام مالی و مرور استانداردهای آن می‌پردازد که مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول با عنوان شناسایی گروه ویژه اقدام مالی، ضمن ارائه تعاریف و مفاهیم به نقل از خود گروه ویژه اقدام مالی، سیر تکوین، ساختار خاص و نظم داخلی حاکم بر این گروه، مطرح می‌شود. سپس اهداف، ماهیت و عملکرد گروه ویژه اقدام مالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. فصل دوم به شناسایی آثار و اسناد گروه ویژه اقدام مالی اختصاص یافته است و به‌ویژه به توصیه‌های چهل‌گانه که به عنوان استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی فرامرزی شناخته می‌شود، پرداخته شده است. بدین ترتیب، چشم‌اندازی از اعمال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به‌دست خواهد آمد.»

این صاحب‌نظر حقوق تجارت بین‌الملل در معرفی بخش دوم کتاب نیز نوشته است: «بخش دوم کتاب، اثر اعمال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را به‌طور خاص در ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد. این بخش نیز مشتمل بر دو فصل است؛ فصل اول، خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی از ایران را بررسی می‌کند که این خواسته‌ها در بیانیه‌های عمومی صادرشده توسط گروه ویژه اقدام مالی منعکس شده است. بنابراین، ابتدا سیر تغییر موضع گروه در مورد ایران در بیانیه‌های عمومی صادره بررسی می‌شود که در بیانیه‌ها به آن اشاره شده است و مسیر همکاری ایران تابع این برنامه اقدام پرداخته می‌شود که در نهایت پیامدهایی که اعمال استانداردها به همراه خواهند داشت، مطرح می‌گردد. فصل دوم به ابعاد اجرای برنامه اقدام در ایران در حوزه اصلی، یعنی حوزه قانون‎‌گذاری ملی و حوزه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی اختصاص می‌یابد. بدین ترتیب که در حوزه قانون‌گذاری، اقدامات ایران در خصوص  تدوین آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مرتبط و همچنین در خصوص ایجاد نهادها و موسسات مقتضی بیان می‌شود. اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۱۳۸۶ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ۱۳۹۴ از موضوعات بحث‌برانگیز این حوزه قلمداد می‌شوند. از طرف دیگر، در حوزه الحاق کنوانسیون‌های بین‌المللی، به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، موسوم به کنوانسیون پالرمو۲۰۰۰ و همچنین کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم۱۹۹۹ پرداخته می‌شود. در ادامه، سیر تکوین این دو کنوانسیون، چالش‌های الحاق به این کنوانسیون‌ها و در نهایت وضعیت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به هر یک از این کنوانسیون‌های بین‌المللی مطالعه می‌شود و در نهایت سعی شده است با رویکردی واقع‌بینانه فارغ از گرایش‌ها و تعصبات سیاسی، چشم‌اندازی از آثار اعمال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در کشور عزیزمان ایران ارائه گردد.»

کتاب «گروه ویژه اقدام مالی FATF» را می‌توانید از طریق اسکن QR کد مندرج در مطلب یا مراجعه به نشانی اینترنتی زیر به صورت آنلاین خریداری کنید:

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا