چک‌های وصول شده رکورد زد

  کد خبر: ۰۸۰۸۰۱106472
  لینک کوتاه:

در شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۶میلیون و ۷۰۰هزار فقره چک مبادله شده است.

  نزدیک به ۹۲درصد از این چک‌ها وصول شدند.

طی شهریور ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک بیش از ۶میلیون و ۷۰۰هزار فقره چک به ارزش حدود ۳۳۵۱هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۴.۹درصد و ۳.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد.

طبق اعلام بانک مرکزی، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در شهریورماه به‌ترتیب ۹۱.۸درصد و ۸۹.۵درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مردادماه) به‌ترتیب معادل ۹۰.۹درصد و ۸۸.۶درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۳درصد و ۸۷.۴درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۸.۲درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۱درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰.۵درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۱.۴درصد را نمایش می‌دهد.

خروج از نسخه موبایل