کسب ۵ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه توسط فجر‌انرژی خلیج فارس

  کد خبر: 20050195739

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، گفت: تیم ممیزی داخلی با برگزاری ۱۴۰ جلسه و در مجموع با بیش از ۱۸۰۰ نفر ساعت توانست استاندارد‌ها و الزامات برای کسب پنج گواهینامه‌ سیستم مدیریت یکپارچه را به‌روزرسانی کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، محمدعلی محسنی، اظهار داشت: این ممیزی به منظور اخذ گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت یکپارچه و IMS به مدت ۳ روز برگزار شد.

در این ممیزی سیستم‌های استاندارد مدیریت کیفیت، استاندارد مدیریت محیط زیست، استاندارد مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، استاندارد مدیریت HSE یکپارچه و مدیریت انرژی مورد ممیزی قرار گرفتند.

وی افزود: این ممیزی با هدف اطمینان در حفظ منابع و سرمایه‌های سازمان با بهره‌گیری از سیستم مدیریت و همچنین پیدا کردن انطباق‌های سیستم با الزامات قانونی، بالادستی و سازمانی بوده که با نمونه برداری و ارائه شواهد، مدارک و مستندات به ممیزان انجام شد.

پس از ممیزی تیم ممیز مطابق با استاندارد و الزامات، سازمان را به گرفتن گواهینامه‌های مذکور توصیه کردند. این توصیه‌ها کمک می‌کنند که فضای کسب و کار و فعالیت‌ها در مسیر درست استاندارد حرکت کند.

مدیر تعالی شرکت فجر با اشاره به اینکه شرکت فجر موفق به کسب ۵ گواهینامه شده است، عنوان کرد: این ممیزی پس از ۵ سال وقفه، مجددا برگزار شده است. وقفه ۵ساله در برگزاری ممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) به دلیل تغییر و ویرایش استانداردها بوده است.

وی ادامه داد: در طول این ۵ سال و با توجه تغییرات استاندارد، تیمی در داخل سازمان تشکیل و با بهره گیری از آموزش‌های لازم تمامی استانداردها و الزامات مدیریتی در زمینه کیفیت، محیط زیست، ایمنی و سلامت را بروزرسانی کرد. تیم ممیزی داخلی با برگزاری ۱۴۰ جلسه و در مجموع با بیش از ۱۸۰۰ نفر ساعت توانست این استانداردها و الزامات را برای کسب گواهینامه‌ها بروزرسانی کند.

محسنی در پایان خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴ نوبت ممیزی درون سازمانی به همت تیم ممیزی داخلی برگزار شده است.

خروج از نسخه موبایل