کد خبر: ۱۷۰۹۹۹7808
لینک کوتاه:
اقتصاد کلانتولید و بازرگانی

افزایش نرخ تورم کالاهای وارداتی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٩,۴ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ۶٧.٧ درصد) حدود ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌ نرخ تورم کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به تابستان ۹۹ برابر با ٣۶.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ( ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٩,۴ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ۶٧.٧ درصد) حدود ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٣.٣ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ١٠.٨درصد) حدود ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « حیوانات زنده و محصولات حیوانی و …» (٢,۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها و …» (٧۵.٢ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩٨,٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٩ (برابر با ۴٠٧.۵ درصد) حدود ٩٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ (برابر با ٣٧.٢ درصد) حدود ۶.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» (٠,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن » (۶۵۴.٠ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ۴١٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣۴٧.١ درصد) واحد ۶۵.١ درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٣۶.۴ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» (٠,۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و…» (۴٩۵.٣ درصد) است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا