بررسی شائبه بروز تخلف در نحوه برگزاری مجمع فوق العاده بیمه ملت

  کد خبر: ۲۳۰۲۰۱81954
  لینک کوتاه:

تعدادی از مدیران بیمه ملت اظهار دارند شرایط و ضوابط برگزاری مجمع بیمه ملت رعایت نگردید و به همین دلیل آنها منتظر ابطال مجمع بیمه ملت هستند!

به گزارش الفباخبر ، در این رابطه بررسی ها نشان می دهد این ادعا که تشریفات قانونی رعایت نگردیده صحیح است اما نکته قابل توجه اینکه عدم رعایت مراحل قانونی دلیلی بر ابطال مجمع فوق العاده بیمه ملت نیست و چنانچه شکوائیه ای در وزارت کار وصول شود رای قانونی مرجع صلاحیتدار نهایتاً تجدید مجمع است اما ابطال مجمع برگزار شده محلی از اعراب ندارد.

بنابراین و با توجه به کشف رای سهامداران بیمه ملت تجدید برگزاری مجمع فوق العاده نیز تاثیری در ترکیب هیات مدیره نخواهد داشت و فقط امورات شرکت را دچار اختلال خواهد کرد.


فلذا بنظر می رسد مدیران و ذی نفعان بیمه ملت باید توجه داشته باشند که وزن علمی هیات مدیره افزایش یافته و این نکته قابل کتمان و انکار نیست و از طرفی احترام به نظر جمعی سهامداران مهم تر از رعایت کردن یا نکردن تشریفات قانونی است و بهتر است صرف نظر از تفاوت سلیقه ها به هیات مدیره جدید کمک کنند تا برنامه های خود را شروع کنند.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل