کد خبر: ۲۴۰۱۰۱77780
  لینک کوتاه:
بازار

تغییرات قیمت میوه های پر مصرف در یک ماه +جدول قیمت

در یک ماه اخیر در بین ۱۹ میوه پر مصرف، قیمت ۱۰ میوه افزایشی، ۵ میوه کاهشی و باقی میوه ها بدون تغییر قیمت بوده اند.

افزایش قیمت ها، از یک هزار تومان تا ۲ هزار تومان در هر کیلوگرم و کاهش قیمت ها، از ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان در هر کیلوگرم بوده است.

اقتصاد آنلاین؛ بررسی میدانی نشان می‌دهد، در یک‌ماه گذشته از ۲۳ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تا ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در بین ۱۹ نوع میوه پر مصرف، قیمت ۱۰ میوه افزایشی، ۵ میوه کاهشی و باقی میوه ها بدون تغییر بوده است که میزان افزایش قیمت ها، از یک هزار تومان تا ۲ هزار تومان در هر کیلوگرم و کاهش قیمت ها، از ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان در هر کیلوگرم است.
بر این اساس، میوه ها با افزایش قیمت شامل، انار ساوه هر کیلوگرم از ۱۷ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان، انار شیراز هر کیلوگرم از ۱۹ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان، به از ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان، پرتقال تامسون از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، پرتقال ناول از ۲۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان ، خیار اصفهان از ۵ هزار تومان به ۶ هزار تومان، سیب قرمز مراغه از ۱۳ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان ، سیب زرد میانه از ۲۳ هزار تومان به ۲۵  هزار تومان، کیوی از ۱۷ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان و هندوانه میناب از ۴ هزار تومان به ۶ هزار تومان داشته اند.

میوه‌ها با کاهش قیمت نیز شامل، پرتقال خونی جنوب از ۱۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان، پرتقال خونی شمال از ۱۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان، خیار گلخانه ای از ۱۰ هزار تومان به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان،  لیمو شیرین از ۲۱ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان، موز از ۲۹ هزار تومان به ۲۸  هزار تومان هستند.

میوه های بدون تغییر قیمت شامل، خیار بوته‌ای ۷ هزار تومان، سیب زرد دماوند ۱۷ هزار تومان، سیب قرمز دماوند از ۱۲هزار تومان، هندوانه محبوبی از ۵هزار تومان می شوند.

جدول تغییر قیمت “انواع میوه” در یک‌ماه گذشته

نوع میوه(هر کیلو گرم)
متوسط قیمت ۲۲ اسفند (تومان)
متوسط قیمت ۲۲ فروردین (تومان)
تغییرات قیمت( تومان)
انار ساوه
۱۷۰۰۰
۱۸۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
انار شیراز
۱۹۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
به
۲۳۰۰۰
۲۴۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
پرتقال تامسون
۱۰۵۰۰
۱۱۰۰۰
۵۰۰ ↑
پرتقال خونی جنوب
۱۴۰۰۰
۱۲۰۰۰
۲۰۰۰ ↓
پرتقال خونی شمال
۱۴۰۰۰
۱۲۰۰۰
۲۰۰۰ ↓
پرتقال ناول
۲۴۰۰۰
۲۵۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
خیار اصفهان
۵۰۰۰
۶۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
خیار بوته‌ای
۷۰۰۰
۷۰۰۰
خیار گلخانه
۱۰۰۰۰
۹۵۰۰
۵۰۰ ↓
سیب قرمز مراغه
۱۳۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
سیب زرد میانه
۲۳۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰ ↑
سیب زرد دماوند
۱۷۰۰۰
۱۷۰۰۰
سیب قرمز دماوند ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰
کیوی
۱۷۰۰۰
۱۸۰۰۰
۱۰۰۰ ↑
لیمو شیرین
۲۱۰۰۰
۱۸۰۰۰
۳۰۰۰ ↓
موز
۲۹۰۰۰
۲۸۰۰۰
۱۰۰۰ ↓
هندوانه محبوبی
۵۰۰۰
۵۰۰۰
هندوانه میناب
۴۰۰۰
۶۰۰۰
۲۰۰۰ ↑

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا