کد خبر: 300402133338
جامعه و فرهنگروزنامهعصر انقراض (طنز)

روحیه طنازانه

وزیر ارشاد گفت: "کیومرث صابری (گل آقا) نویسنده‌ای ادیب بود که نجیبانه می نوشت، ما نیازمند گسترش روحیه طنزپردازی در کشور هستیم"

جناب وزیر !! جانا که سخن از دل ما می گویی!

البته ما هر چه عقل ناقص مان را در این باب به کار انداختیم که به عنوان یکی از بازماندگان ابدارخانه “گل اقای” مرحوم ملتفت شویم که مراد و منظور جناب وزیر اعظم از این افاضات متبرکه چه بوده است و چه هدفی را دنبال می فرمایند، عقل مان به جایی نرسید که نرسید….اخر مگر می شود این همه علل و اسباب و روحیه و انگیزه طنازانه در جامعه به وفور فراهم باشد و باز هم جناب ایشان بفرمایند ما نیازمند روحیه طنز پردازی هستیم.

تا انجایی که ما خبر داریم و اتفاقاً به مبارکی و میمنتی فت و فراوان و زیاد نیز است، همان علل و اسباب طنز و طنازی و روحیه بشاشیت و خنده رویی است که نه تنها از این حیث همه ما خود کفا شده ایم که حتی می توانیم با صدور مازاد این روحیه خوش خوشانه به سایر بلاد نیازمند، جدا از اجر دنیوی و اخروی، کلی ارز اوری هم داشته باشیم…

تا انجایی که در خاطرمان مانده است، و‌ کله خالی مان کار می کند، در ان دوران طلایی ابدارخانه و حاکمیت بی چون و چرای گل اقای مرحوم “حفظه الله تعالی” اسباب طنزیات و فکاهیات و کمدیات در جامعه ان روز به وفوریت الان فراهم نبود. و ما اعوان و انصار ابدارخانه برای تهیه مواد و ملات و ماتیریال های لازمه حرف حساب گل اقایی ان دوره، کلی مرارت و مشقت تحمل می کردیم و کلی ناملایمات را به جان می خریدیم….

ولی در حال حاضر اوضاع کلاً کن فیکون شده است و چرخ فلک رویه دیگری را در پیش گرفته است. با همت مسئولین گرانقدر و به پشتوانه افاضاتی که حضرات گاه و بیگاه و در هر محفلی می فرمایند، نه تنها اسباب و مواد و ملات طنز و طنازی مثل نقل و نبات فراوان شده است، بلکه امت همیشه در صحنه نیز به یمن و برکت فرمایشات حضرات، و به طور اتوماتیک تمام غم و غصه و گشنکی و تشنگی و بی برقی و بی گازی و قرض و کوله و گرفتاری های زمانه را کلهم اجمعین فراموش کرده اند و در تمام طول شبانه روز در حال بشکن زدن و رفص و اواز هستند…

و اما حیف که در چنین اوضاع و احوال خوش خوشانه طنازانه دست ما ابوابجمعی ابدارخانه کوتاه است و خرمای مان هم بر نخیل… بعد از رحلت مرحوم مغفور گل اقا و کودتای شاغلام قداره بند نمک نشناس، و قرق شدن ابدارخانه به دست این عربده کش سبیل از بناگوش در رفته، پای همه ما بازماندگان گل اقا در بند این ولد الچموش افسار گسیخته است.

تنها دلخوشی ما همین فرمایشات شیرین تر از عسل مسئولین است که گاهگاهی دور از چشم این شاغلام بی چشم رو به دست مان می رسد و مرحمی است بر درد هجران گل اقا و حرف حساب ان دوران…

البته ما که “غضنفر” باشیم همان غضنفری که گاهگاهی مرحوم گل اقا او را غضنفر گردن شکسته نیز خطاب می فرمودند، بیدی نیستیم که از گرد بادهای امثال “شاغلام” نمک خورده و نمک دان شکسته ابایی داشته باشیم…ما کار خودمان را در خفا هم شده پیش می بریم.

اینجا هم غریبه ای نیست، اگر شما هم به کسی نگویید ما در مواردی که عقل مان نمی تواند بعضی از فرمایشات مسئولین ذوالجلال و الاکرام را حل و فصل نماید، مانند همین سر در گمی مان در باب فرمایش وزیر ارشاد فی الفور به کمک عامل نفوذی مان “کمینه عیال ممصادق” از محضر “مش رجب” جانشین برحق ولی دربند “گل اقای” مرحوم طلب استفسار می کنیم….

و اما جوابیه استفساریه ما از طرف مش رجب:

اظهر من الشمس و القمر است که وزیر اعظم یا مزاح می فرمایند و یا هم از روی شکسته نفسی فرمایشی فرموده اند…سخت نگیرید زیاده عرضی نیست…ایام به کام عمرتان مستدام

غضنفر
مرید گل اقای مرحوم

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا