فروشندگان، نفس بورس را به شماره انداختند

  کد خبر: ۳۱۰۱۰۰23062
  لینک کوتاه:

مسعود وطنخواه

خبرهای مثبت درباره مذاکرات هسته‌ای و تاثیر مقررات جدید با افزایش تعداد فروشندگان بورسی بی‌اثر شد.

حرکت صعودی تعدادی از نمادها که از روز دوشنبه شروع شده بود در یک ساعت ابتدای زمان معاملات دیروز نیز ادامه پیدا کرد اما از ساعت ۱۰صبح تا پایان زمان معاملات به تدریج تعداد فروشندگان افزایش یافت؛ به طوری‌که گروهی از نمادها نظیر شستا که در میانه زمان معاملات با صف خرید همراه بودند با حضور پرشمار عرضه‌کنندگان به تعادل رسیدند و قیمت‌شان نیز وارد محدوده صفر شد.

گروه بانکی مخصوصا نمادهای تشکیل‌دهند پرتفوی دارایکم نیز که در ابتدای زمان معاملات با صف خرید همراه بودند در نیمه دوم زمان معاملات به تعادل قیمتی رسیدند البته صف خرید بانک ملت تا پایان زمان معاملات حفظ شد اما حجم صف خرید این بانک حدود ۲میلیون سهم بود که این مقدار صف خرید شکننده است و قابل اعتماد نیست.


پالایش یکم نیز که در نیمه اول زمان معاملات با در محدوده‌های بیشتر از مثبت ۲ دادوستد می‌شد در اواخر زمان معاملات وارد بازه منفی قیمتی شد.

شاخص کل بورس در روند فرازونشیب خود توانست با رشد ۳هزار و ۹۹۷واحدی وارد تراز یک‌میلیون و ۲۲۰هزار واحدی شد پس از آن کمی کاهش را تجربه کرد و در نهایت با ثبت رشد ۲هزار و ۷۹۱واحدی و ایستادن در سطح یک‌میلیون و ۲۱۹هزار واحدی به کار خود پایان داد.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل