کد خبر: 28040192143
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی

قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه کاهش یافت و یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ کاهش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

 

به گزارش فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به یکشنبه ثابت ماند و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز یکشنبه کاهش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۹۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت شنبه قیمت یکشنبه قیمت امروز
۰.۰۵۰ ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۵ هزار تومان ۸۲ هزار تومان
۰.۱۰۰ ۱۶۸ هزار تومان ۱۶۵ هزار تومان ۱۵۹ هزار تومان
۰.۱۵۰ ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۴۵ هزار تومان ۲۳۶ هزار تومان
۰.۲۰۰ ۳۳۱ هزار تومان ۳۲۵ هزار تومان ۳۱۳ هزار تومان
۰.۲۵۰ ۴۱۲  هزار و ۵۰۰ تومان ۴۰۵ هزار تومان ۳۹۰ هزار تومان
۰.۳۰۰ ۴۹۷ هزار تومان ۴۸۸ هزار تومان ۴۷۰ هزار تومان
۰.۳۵۰ ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۶۸ هزار تومان ۵۴۷ هزار تومان
۰.۴۰۰ ۶۶۰ هزار تومان ۶۴۸ هزار تومان ۶۲۴ هزار تومان
۰.۴۵۰ ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان ۷۲۸ هزار تومان ۷۰۱ هزار تومان
۰.۵۰۰ ۸۲۳ هزار تومان ۸۰۸ هزار تومان ۷۷۸ هزار تومان
۰.۶۰۰ ۹۸۶ هزار تومان ۹۶۸ هزار تومان ۹۳۲ هزار تومان
۰.۷۰۰ یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان یک میلیون و ۸۶ هزار تومان
۰.۸۰۰ یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان
۰.۹۰۰ یک میلیون و ۴۷۷ هزار  تومان یک میلیون و ۴۵۰ هزار  تومان یک میلیون و ۳۹۶ هزار  تومان
۱.۰۰۰ یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان یک میلیون و ۶۱۰ هزار تومان یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان
۱.۱۰۰ یک میلیون و ۸۰۳ هزار تومان یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان یک میلیون و ۷۰۴ هزار تومان
۱.۲۰۰ یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان یک میلیون و ۹۳۵ هزار تومان یک میلیون و ۸۶۳ هزار تومان
۱.۳۰۰ دو میلیون و ۱۳۴ هزار  تومان دو میلیون و ۹۵ هزار  تومان دو میلیون و ۱۷ هزار  تومان
۱.۴۰۰ دو میلیون و ۲۹۷ هزار تومان دو میلیون و ۲۵۵ هزار تومان دو میلیون و ۱۷۱ هزار تومان
۱.۵۰۰ دو میلیون و ۴۶۰ هزار تومان دو میلیون و ۴۱۵ هزار تومان دو میلیون و ۳۲۵ هزار تومان
۱.۶۰۰ دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان دو میلیون و ۵۷۵ هزار تومان دو میلیون و ۴۷۹ هزار تومان
۱.۷۰۰ دو میلیون و ۷۸۶ هزار  تومان دو میلیون و ۷۳۵ هزار  تومان دو میلیون و ۶۳۳ هزار  تومان
۱.۸۰۰ دو میلیون و ۹۴۹ هزار تومان دو میلیون و ۸۹۵ هزار تومان دو میلیون و ۷۸۷ هزار تومان
۱.۹۰۰ سه میلیون و ۱۱۲ هزار  تومان سه میلیون و ۵۵ هزار  تومان سه میلیون و ۹۴۱ هزار  تومان
۲.۰۰۰ سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان سه میلیون و ۲۱۵ هزار تومان سه میلیون و ۹۵ هزار تومان

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا