قیمت سکه پارسیان امروز ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ /جدول

  کد خبر: 18050195489

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز شنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به فروش رسید.

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۷۷ هزار تومان رسید،
همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به شنبه کاهش یافت و سه میلیون و ۳۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز شنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز
۰.۰۵۰ ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۸۳ هزار تومان ۸۳ هزار تومان
۰.۱۰۰ ۱۶۰ هزار تومان ۱۶۱ هزار تومان ۱۶۱ هزار تومان
۰.۱۵۰ ۲۳۹ هزار تومان ۲۳۹ هزار تومان ۲۳۹ هزار تومان
۰.۲۰۰ ۳۱۵ هزار تومان ۳۱۷ هزار تومان ۳۱۷ هزار تومان
۰.۲۵۰ ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۹۵ هزار تومان ۳۹۵ هزار تومان
۰.۳۰۰ ۴۷۳ هزار تومان ۴۷۶ هزار تومان ۴۷۶ هزار تومان
۰.۳۵۰ ۵۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۵۴ هزار تومان ۵۵۴ هزار تومان
۰.۴۰۰ ۶۲۸ هزار تومان ۶۳۲ هزار تومان ۶۳۲ هزار تومان
۰.۴۵۰ ۷۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۷۱۰ هزار تومان ۷۱۰ هزار تومان
۰.۵۰۰ ۷۸۳ هزار تومان ۷۸۸ هزار تومان ۷۸۸ هزار تومان
۰.۶۰۰ ۹۳۸ هزار تومان ۹۴۴ هزار تومان ۹۴۴ هزار تومان
۰.۷۰۰ یک میلیون و ۹۳ هزار تومان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
۰.۸۰۰ یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۵۸ هزار تومان یک میلیون و ۲۵۸ هزار تومان
۰.۹۰۰ یک میلیون و ۴۰۵ هزار  تومان یک میلیون و ۴۰۵ هزار  تومان یک میلیون و ۴۱۴ هزار  تومان
۱.۰۰۰ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان
۱.۱۰۰ یک میلیون و ۷۱۵ هزار تومان یک میلیون و ۷۲۶ هزار تومان یک میلیون و ۷۲۶ هزار تومان
۱.۲۰۰ یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان یک میلیون و ۸۸۷ هزار تومان یک میلیون و ۸۸۷ هزار تومان
۱.۳۰۰ دو میلیون و ۳۰ هزار  تومان دو میلیون و ۴۳ هزار  تومان دو میلیون و ۴۳ هزار  تومان
۱.۴۰۰ دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۱۹۹ هزار تومان دو میلیون و ۱۹۹ هزار تومان
۱.۵۰۰ دو میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دو میلیون و ۳۵۵ هزار تومان دو میلیون و ۳۵۵ هزار تومان
۱.۶۰۰ دو میلیون و ۴۹۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۱۱ هزار تومان دو میلیون و ۵۱۱ هزار تومان
۱.۷۰۰ دو میلیون و ۶۵۰ هزار  تومان دو میلیون و ۶۶۷ هزار  تومان دو میلیون و ۶۶۷ هزار  تومان
۱.۸۰۰ دو میلیون و ۸۰۵ هزار تومان دو میلیون و ۸۲۳ هزار تومان دو میلیون و ۸۲۳ هزار تومان
۱.۹۰۰ دو میلیون و ۹۶۰ هزار  تومان دو میلیون و ۹۷۹ هزار  تومان دو میلیون و ۹۷۹ هزار  تومان
۲.۰۰۰ سه میلیون و ۱۱۵ هزار تومان سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان
خروج از نسخه موبایل