کد خبر: ۲۱۰۳۹۹3585
  لینک کوتاه:
شرکت ها

مجامع چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش – نماد: رکیش

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقانی، بالاتر از کتابخانه ملی، خروجی همت غرب، سالن سپهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است .

همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران – نماد: تشتاد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش بلوار مرزداران پلاک۲۱۶ شرکت صنعتی نیرو محرکه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید با ارائه کارت شناسایی معتبر و برگ سهام متعلق به خود در روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ و سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰به آدرس شرکت واقع در کیلومتر ۶۴ جاده قدیم تهران قزوین روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین – نماد: شرنگی

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – جنب داروسازی رازک – خیابان اول رنگین ( محل کارخانه ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) – نماد: بکام

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد، صفائیه میدان جانباز انتهای بلوار شهید قندی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ سهامداران با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی به دفتر مرکزی واقع در تهران خیابان سعادت آباد خیابان حق طلب غربی پلاک ۴۹ طبقه ۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران – نماد: تشتاد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش بلوار مرزداران پلاک۲۱۶ شرکت صنعتی نیرو محرکه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید با ارائه کارت شناسایی معتبر و برگ سهام متعلق به خود در روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ و سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰به آدرس شرکت واقع در کیلومتر ۶۴ جاده قدیم تهران قزوین روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایید

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران – نماد: وتوصا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس نیاوران،خیابان شهید باهنر،بعد از چهارراه مژده ،نبش کوچه صالحی ،ساختمان مهدیار،طبقه ششم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
با عنایت به شیوع بیماری کرونا ودر راستای اجرای نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار امکان حضور فیزیکی سهامداران در مجمع بیش از ۱۵ نفر برای این شرکت مقدور نمیباشد . لذا بستر اینترنتی مشاهده جلسه عمومی فوق العاده بصورت آنلاین فراهم گردیده است .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش – نماد: رکیش

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقانی، بالاتر از کتابخانه ملی، خروجی همت غرب، سالن سپهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است . همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کلرپارس – نماد: کلر(کلرپارس)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی)، سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا