کد خبر: 1703993974
  لینک کوتاه:
بورس

مجمع های یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت الکتریک خودرو شرق – نماد: خشرق
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۷۰۸۲ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:باسلام احتراما به استحضار می رساند آگهی دعوتبه مجمع درخصوص اعلام پخش آنلاین در سایت شرکت به پیوست اعلام می گردد. باتشکر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان خراسان رضوی ،شهر مشهد به آدرس کیلومتر۷بزرگراه آسیایی سالن اجتماعات شرکت الکتریک خودرو شرق برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند ۴۸ ساعت قبل از تاریخ مجمع به واحد سهام شرکت در تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان آیت الله کاشانی نرسیده به خیابان شهید نجف زاده فروتن پلاک ۹ و یا در مشهد واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی شرکت الکتریک خودرو شرق(سهامی عام) مراجعه و با ارائه برگ سهم یا گواهی موقت سهام به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی برای افراد حقیقی و معرفی نامه رسمی برای اشخاص حقوقی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نماید.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت الکتریک خودرو شرق – نماد: خشرق
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان خراسان رضوی ،شهر مشهد به آدرس کیلومتر۷بزرگراه آسیایی سالن اجتماعات شرکت الکتریک خودرو شرق برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مالیبل سایپا – نماد: خلیبل
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج – جنب شرکت زامیاد- شرکت مگاموتور – سالن کنفرانس مدیریت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع ترابری رهنورد – نماد: حرهور(حترنو)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خیابان هزار جریب -روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم -ساختمان تکادو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل-طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه – نماد: سپرده

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-بلوار کشاورز-خیابان شهید نادری-پلاک ۱۳ (تقاطع ایتالیا)-طبقه هشتم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۵ اساسنامه شرکت هیچ شخصی نمی تواند در مجامع عمومی اصالتا یا وکالتا با دارا بودن حق رای بیش از ۵ درصد کل سهام شرکت حضور یابد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران – نماد: تپمپی

 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-007 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر نبش میرداماد مجتمع اسکان برج A سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با حضور حداکثری ۱۵ نفر برگزار می شود با توجه به الزام حضور ارکان هیئت رئیسه ،نمایندگان بورس و حسابرسو بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا می شود به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی در صورت تمایل از طریق ادرس های اعلام شده در اگهی مجمع به صورت آنلاین در جریان مجمع قرار گرفته و از تصمیمات متخده مطلع گردند .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی – نماد: دفارا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن تلاش واقع در خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا