کد خبر: ۲۹۱۱۹۹16236
  لینک کوتاه:
بازارکشاورزی

مرکز آمار اعلام کرد؛ افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج در پاییز ۹۹

در پاییز سال ١٣٩٩، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ای ٣۵٩۴٠ ریال و برنج ٢۴۴۵١۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ١١۴.١ و ٣٨.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز سال ١٣٩٩ را اعلام کرد بر اساس این گزارش در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ٣۵٩۴٠ ریال و برنج ٢۴۴۵١۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ١١۴.١ و ٣٨.۴ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ١٨٩٠۵٧ و لوبیا چیتی ٢٣٣٢٠۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٢.۶ و ١٢٨.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ١٩٣٩۵ و خیار ۴٣٧٨٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۵٩.٧ و ٨۵.٣ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت خربزه ٢٠٨٢٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ١٢٨.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ٢٠۵١٠ و پیاز ٣١٧٨٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.٩ و ١١۴.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ١٩٨٣۶ و بادمجان ١۵٣٢٢ ریال بوده که به ترتیب ۴٨.۶ و ٢٢.۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ٢۴٩٣٢ و ذرت علوفه‌ای ۴۶٨۵ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩٨ به ترتیب ٢٠.٨ و ۴١.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۵۴٨١٢ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۶۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد در بخش میوه‌های دانه دار، متوسط قیمت سیب درختی ۴٧۵۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.۵ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ۴٧۶۶٧ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۵٣.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۴۴٧٠٣۴ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣۶۶٨۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.٠ و ١٧.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۶٩۵٢۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٣٧٧٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ۶۶.۶ و ۶٢.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٣٩٢۵۴٩۵ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٢٩٣٠٠٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۴.٣ و ۶٢.٣ درصد افزایش داشته است در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد ١٣٩٨٨٧١ ریال و دستمزد میوه چین زن ١٠٧۵۵۶٩ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ٩٨ به ترتیب ۶۶.۴ و ۶۴.٩ درصد افزایش داشته است. و نیز دستمزد کارگر تنک کار مرد ١٢٧٣٩٨۵ ریال و دستمزد تنک کار زن ٨٠٣٠٣٨ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۴٢.٨ و ۴٠.٨ درصد افزایش داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا