کد خبر: 250303162825
اقتصادروزنامهسیاستحواستان به مطامع انتخاباتی رسانه ها و افراد باشد!

مطالبه ۵۷ درصد مردم از نامزدها کاهش تورم است

مسعود شریعت زاده

نه تنها بیانات و فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در تلویزیون که نظر سنجی ها هم حکایت از این دارد که اولویت نخست مردم کنترل تورم و گرانی ها است.

یک نظرسنجی در فضای مجازی که تا لحظه نگارش این مطلب بیش از ۱۸ هزار شرکت کننده داشته نشان می دهد ۵۷ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، مطالبه نخست آنها است و پس از آن شرکت کنندگان، مذاکره برای رفع تحریم های خارجی را اولویت خود اعلام کرده اند.

به عبارت بهتر، کاهش تورم خواسته و هدف اصلی است و مسیرهایی چون نحوه مذاکرات و توجه به تولید و دراولویتهای بعدی مطالبات مردم، آن هم با فاصله بسیار است.

جالب است که سومین موردی که بیشترین رای را آورده حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی است که ۹ درصد شرکت کنندگان به این گزینه رای داده اند. پس این موارد در جایگاه چهارم و پنجم به ترتیب با سهم ۶ و ۵ درصدی شرکت کنندگان افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و کاهش نوسانات ارزی و نیز پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی را به عنوان تک گزینه خود انتخاب کرده اند.

بنابراین گزارش اگرچه عوامل اقتصادی از یکدیگر تاثیر پذیر هستند اما اولویت بندی ها هم بر اساس همین نظرسنجی ها و مطالبه مردمی معلوم است! به عنوان مثال تحریم ها منابع ارزی را محدود می کند اما فرصت تولیدات داخلی را در صورت رفع موانع کسب و کار و سیاستگذاری های صحیح دولتی بیشتر می کند، شاید از همین رو است که برای بیش از نیمی از مردم نحوه مذاکرات و رفع تحریم اولویت و دغدغه اول آنها نیست و آنچه مهم است کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که دیپلماسی اقتصادی باید عزتمندانه بوده و راه و روش اصلی آن درون گرایی اقتصاد است اگر چه همان طور که سیاست های بالادستی نظام اشاره شده باید اقتصاد و تولید برون نگر هم باشد.

در مقابل برخی نیز بر این باورند که اساس مشکل ما دهان های باز کاسبانی است که معتقدند باید در تعامل و به هر بهایی و هر روشی با دشمنان کنار آمد و درآمدهای ارزی را افزایش داد ولو به بهای قراردادها و مذاکرات غیر متعارف و زیر پا گذاشتن غرور ملی!

البته در این میان حساب آنهایی که در صورت پیروز شدن نامزد مورد حمایت شان از هم اکنون به دنبال کوک ساز انتظارات تورمی هستند؛ جدا است.

حواس تان به این رسانه ها و افراد باشد و پشت مطامع رسانه ها و افراد را هم مداقه کنید و بدانید که زیر چه بیرقی و برای چه کاری و با چه هدفی به مرثیه سرایی مشغولند!

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا