کد خبر: 190303162119
اقتصاداقتصاد کلانبازاربازارها و خدمات مالیبانک و بیمهتولید و بازرگانیصنعت و معدن

نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۱۶ خرداد با افزایش ۳ صدم درصدی به نرخ ۲۳.۶۴ درصد رسید.

به گزارش فارس، بیشترین نرخ بهره سال گذشته مربوط به ۵ مهرماه سال گذشته بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.

بیشترین نرخ بهره بین بانکی در سال جاری نیز مربوط به ۸ فروردین و ۲ خرداد، ۲۳.۶۲ درصد بوده است که در هفته گذشته سقف این نرخ شکسته شد.

این نرخ در خردادماه در حال نوسان بوده است. نرخ بهره در ۲ و ۹ خردادماه سال جاری به ترتیب ۲۳.۶۲ و ۲۳.۶۱ درصد تعیین شده بود.

نرخ بهره در اردیبهشت ماه سال جاری در تاریخ های ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲۳.۵۱، ۲۳.۵۰، ۲۳.۵۰ و ۲۳.۵۶ درصد بوده است.

این نرخ در ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ فروردین ماه سال جاری به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۵۸، ۲۳.۴۸ و ۲۳.۵۱ درصد تعیین شده بود.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا