کد خبر: 260303162963
اقتصادتولید و بازرگانیروزنامهصنعت و معدن

کاهش تورم تولیدکننده معدن و صنعت

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۱ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، ۱ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش عصراقتصاد براساس اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۹۸۵.۲ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷ درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۹.۲ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه معدن

براسا این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۱ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۱.۶ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم ماهانه با ۴.۷ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۱.۱ درصد مربوط به گروه «کانه­‌های فلزی» است.

افزایش تورم نقطه به نقطه معدن

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۷.۸ درصد)، ۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، دراردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹.۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۱.۹ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کم­‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۷ درصد مربوط به گروه «زغال­سنگ» است.

کاهش تورم سالانه معدن

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۹.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۱.۴ درصد)، ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۹.۲ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم سالانه با ۴۴.۲ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۷.۱ درصد مربوط به گروه «زغال­‌سنگ» است.

کاهش تورم تولیدکننده صنعت

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، ۱ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۱۸۶.۶ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۹ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۸.۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه صنعت

براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش دارد.

در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۲.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» و کم ترین تورم ماهانه با ۰.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است. همچنین در این ماه گروه های «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» و «ساخت فلزات پایه» به ترتیب با تورم ۰.۵- درصد و ۰.۴- درصد مواجه بوده ‌اند.

افزایش تورم نقطه به نقطه صنعت

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۹.۰ درصد)، ۳.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۲.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۸.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۷.۲ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

کاهش تورم سالانه صنعت

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماهه­ی منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۸.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۹.۲ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌­ترین تورم سالانه با ۶۰.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کم­ترین تورم سالانه با ۱۵.۴ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا