کد خبر: 201201123740
جهانروزنامه

بایدن در پی گرفتن مالیات از میلیاردرها

ترجمه: محمود نواب مطلق

بایدن رئیس‌ جمهوری آمریکا پنجشنبه ۹ مارس (۱۸اسفند) پیش‌نویس بودجه خود را ارائه کرد. بودجه‌ای که امکان تصویب آن در کنگره کم است، اما براساس اهداف مبارزات انتخاباتی در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) تطبیق پیدا کرده است.

بایدن قصد دارد به‌منظور تأمین هزینه‌های اجتماعی دربودجه پیشنهادی، مالیات برشرکتهای تجاری را حداقل تا ۲۸درصد وبر میلیاردرهای آمریکایی را حداقل تا ۲۵درصدافزایش دهد.

مالیات کنونی شرکتهای تجاری۲۱درصد است و میلیاردرها ۰.۰۱درصد ثروتمندترین مردم آمریکا را تشکیل می‌دهند. بایدن رسما برای دوره بعدی ریاست‌ جمهوری اعلام نامزدی نکرده اما در سخنرانی روز پنجشنبه ۹مارس (۱۸اسفند) خود در اتحادیه کارگری فیلادلفیا نشان داد تمایل دارد به‌این موضوع فکر کند.

مخاطب کاخ‌سفید نشین ۸۰ساله درحقیقت طبقه متوسط آمریکا بودند که احتمال بازگشت به دونالد ترامپ برای آنها وجود دارد. این بودجه که قبلا در چارچوب طرح های بزرگ مبارزه با اثرات سوءاقلیمی و تورم اجرا شده قصد دارد سازوکار اعتبارات مالیاتی را تداوم بخشد تابدینوسیله هزینه بیمه‌های درمانی بطور متوسط ۸۰۰ دلار درسال کاهش یابد.

دراین بودجه همچنین روندی شبیه «اوباماکِیر» پیش‌بینی شده تا کسانی که هنوز دربرخی ایالات آمریکا تحت پوشش بیمه نیستند بتوانند ازاین امکانات بهره‌مند شوند.

پیش‌بینی دیگر دراین بودجه تقویت بیمه درمانی افراد بالای ۶۵ سال است. براین اساس باعنوان «مِدی کِیر» هزینه‌های درمانی این افراد حداقل تا ۲۵ سال بدون کاهش مزایا تأمین می‌شود.

در نهایت دولت بایدن تلاش می‌کند با اقداماتی هزینه‌های تجویز دارو را کاهش دهد. برقراری امکان مذاکره بین ایالتها درمورد داروهای تجویزی، ایجاد فضای بیشتر برای استفاده از داروهای مشابه دربیماریهای مزمن و همچنین سقف‌بندی قیمت انسولین ازجمله این اقدامات است.

بایدن به منظور فریب جمهوریخواهان درموضوع بسیار حساس امنیت داخلی نیز اعتباراتی دربودجه پیش‌بینی کرده‌است. وی گفت: «برای ارتش و وزارت دفاع ارقام بسیار خوبی دربودجه من پیش‌بینی شده.

حال باید ببینیم جمهوریخواهان چه می‌کنند.» برای تأمین مالی این بودجه بایدن پیشنهاد کرده مالیات برشرکتهای تجاری تا ۲۸درصد درمقابل ۲۱درصد کنونی افزایش یابد. این رقم درسال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) قبل ازآنکه ترامپ آن‌را کاهش دهد ۳۵درصد بود. منبع دیگر تأمین‌مالی این بودجه، وضع مالیات حداقل ۲۵درصدی بر میلیاردهای آمریکایی عنوان شده‌است.

آنان۰.۰۱ درصد از ثروتمندترین مردم آمریکا را تشکیل می‌دهند. مالیات برسود سهام نیز دراین بودجه پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب مالیات بر بازخرید سهام چهاربرابر شده‌است.

در نهایت برقراری مجدد مالیات۴۰درصدی بردرآمدهای بالای۴۰۰ هزاردلار درسال که ترامپ آن را حذف کرده بود ازدیگر منابع تأمین مالی این بودجه ذکر شده. ازاهداف دیگر بایدن دراین بودجه کاهش ۳ هزارمیلیاردی کسری بودجه فدرال ظرف ده سال است.

در این بودجه همچنین پیش‌بینی شده هزینه‌هایی با عنوان«بیهوده» که بیشتربه صنایع‌دارویی و نفت مربوط می‌شوند؛ کاهش یابند. در مورد انرژیهای فسیلی نیز دراین بودجه حذف تدریجی یارانه‌های گاز و نفت، همچنین برقراری مالیات هایی دراین خصوص پیش‌بینی شده‌ است.

بایدن درسخنرانی خود تأکید کرد: «ما از افراد ثروتمند و شرکتهای تجاری می‌خواهیم سهم واقعی خودرا بپردازند.»

او قبلا نیز درماه آوریل سال ۲۰۲۱ (فروردین۱۴۰۰) شبیه این سخنان را در کنگره ایراد کرده بود: «زمان آن فرارسیده تا شرکتهای تجاری و جمعیت یک درصدی غنی ترین افراد آمریکا سهم واقعی خود را بپردازند.»

دراکتبر۲۰۲۱(مهر۱۴۰۰) دولت بایدن برای دومین بار بروضع این قبیل مالیات ها تآکید کرد: «صاحبان بیش از یک میلیارددلار دارایی و کسانی که ظرف سه سال بیش از۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده‌اند باید مالیات برارزش افزوده پنهان خودرا بپردازند.»

وی حتی اخیرا نیز درفوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) شرکتهای نفتی را که سودهای سرشارخودرا یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند مورد خطاب‌تند خود قرارداد و گفت: «تنها چیزی که مانع می‌شود شرکت های بزرگ نفتی تولید خود را افزایش دهند تصمیم آنها مبنی بر واریز سودهای میلیاردی به حساب سهامداران به‌جای سرمایه گذاری مجدد آنهاست.»

وی افزود: «من سهم خودم را برای کاهش قیمتها انجام می‌دهم. زمان آن فرارسیده تا شرکتهای بزرگ نفتی نیز مانند من عمل کنند.»

هیچیک ازاین پیشنهادات تقریبا کمترین شانس گذشتن از سدکنگره و تصویب را ندارند. ازابتدای سال دموکراتها فقط اداره سنا را دراختیار دارند و اداره کنگره به دست جمهوریخواهان افتاده است.

«کِوین مَک کارتی» رئیس جمهوریخواه کنگره درمورد بودجه پیشنهادی بایدن می‌گوید: «این بودجه همان سیاستهای چپ افراطی درهزینه‌ها که منجر به تورم بالا و بدهی کنونی دولت شده را تکرار می‌کند.»

جمهوریخواهان مصمم هستند تا اجازه ندهند هیچگونه افزایش مالیاتی تصویب شود. بایدن نیز دراین خصوص گفت: «جمهورخواهان تلاش می‌کنند این بودجه تصویب نشود اما من اجازه چنین کاری به آنها نمی‌دهم.»

ماجرای پیشنهاد این‌بودجه واعلام مواضع ازسوی دو طرف درحقیقت مبتنی بر یک زورآزمایی با پیشینه طولانی است و آن چیزی جز موضوع مالی همیشگی یعنی «افزایش سقف بدهی‌دولت» نیست.

«کِوین مَک کارتی» رئیس جمهوریخواه کنگره دراین خصوص می گوید: «تا زمانیکه بایدن هزینه‌های عمومی را مهار نکند کنگره به افزایش سقف بدهی دولت رأی نخواهد داد.» ازسوی دیگر بایدن موضوع بدهی دولت را مختص خود ندانسته و انباشت آن‌را طی سالیان متمادی مربوط به همه دولتهای گذشته می‌داند.

وی می‌گوید: «این بدهی ناشی‌از فعالیت دولتها طی ۲۰۰ سال گذشته است…وانگهی شخص ترامپ ظرف چهارسال این بدهی را ۲۵درصد افزایش داد.» بایدن اطمینان داد می‌تواند ظرف ۱۰ سال کسری بودجه را ۳هزار میلیارد دلار کاهش دهد.

خطر کوچک نیست. اگر این زورآزمایی طولانی شود آمریکا درمعرض تهدید نکول بدهی قرار می‌گیرد. موضوعی که هرگز ازماه جولای (تیر) تاکنون مشاهده نشده‌بود.

منبع: روزنامه تریبیون

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا