کد خبر: 151201123307
جهانروزنامه

ده درصد از کارگران اروپا در معرض خطر فقر

ترجمه: محمود نواب مطلق

تقریبا۹درصد کارگران در اتحادیه اروپا زیر خط فقر زندگی می کنند. این رقم  در ده سال گذشته ثابت مانده است. جوانان و خانوداه هایی که ناچارند زیاد کارکنند در این حد از فقر قرار دارند.

فقر شدید به پدیده ای گفته می شود که درآن کارکنان همواره در معرض تهدید فقر قرار دارند. در اینصورت درآمد آنان همیشه زیر خط فقرنسبی معادل ۶۰ درصد درآمد متوسط ملی باقی می ماند.

برخی عوامل در این پدیده تأثیر دارند. به عنوان مثال ملیت؛ معمولا کارگران خارجی در همه جا بیشتر در معرض این پدیده قرار دارند. عامل مؤثر دیگر سن است.

معمولا جوانان نیز بیشتر در معرض این پدیده هستند. در نهایت میزان تحصیلات از عوامل این پدیده است. اغلب کسانی که مدرک دانشگاهی و یا معادل آنرا ندارند در معرض این پدیده قرار می گیرند. عامل مهم دیگر شدت کار است.

براساس آمار مرکز آمار«اُرواِستات» در تمام کشورهای اروپایی به جزبلژیک، ایرلند و فنلاند؛ ۲۰ درصد از بزرگسالانی که در خانواده های با شدت کار کم زندگی می کنند یعنی افراد ۱۸ تا ۵۹ ساله ای که کمتر از یک پنجم ظرفیت خود کار می کنند؛ در معرض قرار گرفتن در زیرخط فقر قرار دارند.

در برخی کشورهای اروپایی این رقم از ۴۰ درصد بیشتر می شود. این رقم در پرتغال ، کشور اروپایی که بیشترین خطر فقردر آن وجود دارد ۵۴ درصد است.

حتی در میان افرادی که کار می کنند خطر بروز این پدیده همچنان باقیست. ۹.۴ درصد از خانواده های با شدت کار بالا  نیز در معرض فقر قرار دارند.

بالاترین آن در رومانی با ۱۹.۸ درصد و در لوکزامبورگ با ۱۴.۳۴ درصد در معرض فقر قرار دارند. در ایتالیا ۴۰.۲ درصد از خانواده های با شدت کارپائین، ۲۵.۷ درصد از خانواده های با شدت کار متوسط و ۸.۳ درصد از خانواده های باشدت کار بالا از خطر قرار گرفتن در زیر خط فقر مصون نیستند.

دراتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) ۱۰ درصد از کارگران درمعرض خطر فقر قرارداشته اند. این رقم طی ده سال اخیرتقریبا ثابت باقی مانده است.

البته نوسانی بین ۸ تا ۱۰ درصد در میان کشورهای اروپایی در این زمینه وجود دارد. افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله با داشتن حداقل یک کار حتی در اروپا در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) در معرض تهدید فقر قرار دارند.

در اسلواکی به کسانی که حداقل نیمی از سال را کار می کنند شاغل گفته می شود. رومانی در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد که ۱۵.۲ درصد از کارگران آن در معرض فقر قرار دارند.

پس ازآن لوکزامبورگ با ۱۳.۵ درصد، اسپانیا با ۱۲.۷ درصد و ایتالیا با ۱۱.۷ درصد قرار دارند. طی ده سال گذشته بهترین بهبود وضعیت در یونان رخ داده است. این نرخ در سال ۲۰۱۲(۱۳۹۰) در این کشور۱۴درصد بود. این نرخ در رومانی در همان زمان نزدیک ۱۹درصد بود.

بر عکس در برخی از کشورها این وضعیت بدترشده است. در لوکزامبورگ نرخ بدتر شدن وضعیت ۳.۲+ درصد و در بلغارستان ۲.۶+ درصد بوده است.

گرچه هیچ تغییر ریشه ای در اتحادیه اروپا رخ نداده است. در ایتالیا اوج این نرخ در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸(۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) ۱۲.۳ درصد بوده است.

درمجموع طی دهه گذشته تعداد کارگران در معرض فقر در اروپا افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۲(۱۳۹۰) این نرخ از ۱۱.۱ درصد بالاتر نرفت.

جوانان یعنی افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله بیش از دیگر گروه های سنی در معرض خطر فقرشدید قرار دارند. رومانی کشوری از اتحادیه اروپاست که در آن آن بیشترین کارگران در معرض تهدید فقر قرار دارند.

نرخ آن در سطح متوسط ملی ۱۵.۲ درصد و بطور مشخص برای رده سنی جوانان ۲۱.۱ درصد است. بیشترین میزان فاصله میان نرخ متوسط ملی فقر و نرخ فقر جوانان با ۱۴.۲ واحد دردانمارک مشاهده می شود.

پس از آن بلغارستان با ۸.۲ واحد و لوکزامبورگ با  ۷.۳ واحد قرار دارند. تنها در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند لیتوانی با ۵ واحد این فاصله به نفع جوانان کمتر است. از این نظر لیتوانی در رده اول کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد.

منبع: VOXEUROP

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا