کد خبر: 190403165755
اخبار شرکت هابانک و بیمه

افزایش سرمایه ۶۱ درصدی بیمه اتکایی امین مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت

افزایش سرمایه ۶۱ درصدی شرکت بیمه اتکایی امین از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی، و اندوخته‌ سرمایه ای و سود انباشته به تایید بازرس قانونی شرکت رسید.

به گزارش روابط عمومی، این موضوع نشان دهنده پشتوانه قوی مالی این شرکت و همچنین تعهد آن به رشد و توسعه در آینده است. افزایش سرمایه می‌تواند به بیمه اتکایی امین کمک نماید تا ظرفیت پذیرش ریسک خود را افزایش دهد، سهم بیشتری از بازار را به دست آورد و خدمات جدیدی را به مشتریان خود ارائه دهد.

در حال حاضر، با کاهش تدریجی درصد اجباری بیمه مرکزی، این شرکت می‌تواند با افزایش سرمایه سهم خود را در بازار افزایش دهد.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا