رشد۴۰ درصدی تولید حق بیمه نوین

  کد خبر: ۱۰۰۷۰۰48475
  لینک کوتاه:

بیمه نوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴٠درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه نوین، این شرکت موفق شد تا با اجرای استراتژی ارتقای توانمندی‌‌های شبکه فروش، بهینه‌سازی پرتفوی و مدیریت ریسک، برای نخستین بار طی مدت شش ماه، بیش از هزار میلیارد تومان پرتفوی کسب کند.

این شرکت گزارش عملکرد ماهانه منتهی به شهریور سال جاری را در سامانه کدال منتشر و بر اساس آن طی شش ماه نخست سال ۱۰,۵۳۸,۹۹۸میلیون ریال پرتفوی کسب کرده است.


بر اساس این گزارش، طی شش ماه نخست سال جاری، رشته بیمه‌‌های آتش‌سوزی با ١٩۵درصد و رشته بیمه‌های باربری با ١٢٩درصد رشد در حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم قابل توجهی از رکورد فروش بیمه نوین را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین، نسبت خسارت شرکت بیمه نوین در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته، از کاهش سه واحدی برخوردار بوده است.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل