فرانسوی ها فریفته استقلال شغلی

  کد خبر: 031101117962

تعداد شرکت های خدماتی خانوارها در فرانسه ظرف یکسال گذشته با رشدی معادل ۱۷/۵ درصد افزایش یافته است.

با شکستن یک رکورد قابل توجه در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) یک میلیون شرکت تجاری جدید در فرانسه به وجود آمده  که ۶۱ درصد آنها از نوع شرکت های تجاری کوچک بوده‌اند.

این میزان افزایش درحد ۲درصد است که برای فرانسه یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.

درحالیکه در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) یک میلیون شرکت تجاری جدید آغاز بکار کردند؛ در سال ۲۰۰۰(۱۳۷۸) یک پنجم این میزان شرکت تجاری آغاز بکار کرده بودند.

نوع فعالیت های این شرکت ها از شروع بکارساده با اهداف بلندپروازانه تا رسیدن به حد ارائه خدمات به همسایگان و کسب درآمد چند ده یورو در ماه متفاوت است.

در حقیقت افزایش تعداد شرکت های تجاری در فرانسه به دلیل افزایش تعداد شرکت های تجاری کوچک است. ۶۰ درصد این شرکت ها درسال گذشته میلادی از نوع کارآفرینی‌های مستقل بوده‌اند.

به وجود آمدن شرکت های سنتی در زمینه فعالیت های صنعتی نیز در سال گذشته رشدی معادل ۵درصد داشته اند.

بنابر اهمیت نوسازی صنایع و حمایت از نوآوری ها؛ حمایت های مقامات دولتی نیز از ایجاد این گونه شرکت ها درسال گذشته افزایش یافته و رشد ایجاد این قبیل شرکت ها در سال گذشته ۱۸درصد بوده است.

منبع: فیگارو

خروج از نسخه موبایل