قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه یکم تیر ماه ۱۴۰۱

  کد خبر: 01040188056

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز چهارشنبه یکم تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز سه شنبه افزایش یافت و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه یکم تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ افزایش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه یکم تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۴۳ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان معامله شد.

سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز چهارشنبه یکم تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت دوشنبه قیمت سه شنبه قیمت امروز
۰.۰۵۰ ۹۴ هزار تومان ۹۴ هزار تومان ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۱۰۰ ۱۸۳  هزار تومان ۱۸۳  هزار تومان ۱۸۴ هزار تومان
۰.۱۵۰ ۲۷۲ هزار تومان ۲۷۲ هزار تومان ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۲۰۰ ۳۶۱ هزار تومان ۳۶۱ هزار تومان ۳۶۳ هزار تومان
۰.۲۵۰ ۴۵۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۳۰۰ ۵۴۵ هزار تومان ۵۴۵ هزار تومان ۵۴۵ هزار تومان
۰.۳۵۰ ۶۳۱ هزار تومان ۶۳۱ هزار تومان ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۴۰۰ ۷۲۰ هزار تومان ۷۲۰ هزار تومان ۷۲۴ هزار تومان
۰.۴۵۰ ۸۰۹ هزار تومان ۸۰۹ هزار تومان ۸۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۵۰۰ ۸۹۸ هزار تومان ۸۹۸ هزار تومان ۹۰۳ هزار تومان
۰.۶۰۰ یک میلیون و ۷۶ هزار تومان یک میلیون و ۷۶ هزار تومان یک میلیون و ۸۲ هزار تومان
۰.۷۰۰ یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان
۰.۸۰۰ یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان
۰.۹۰۰ یک میلیون و ۶۱۲ هزار  تومان یک میلیون و ۶۱۲ هزار  تومان یک میلیون و ۶۲۱ هزار  تومان
۱.۰۰۰ یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
۱.۱۰۰ یک میلیون و ۹۶۸ هزار تومان یک میلیون و ۹۶۸ هزار تومان یک میلیون و ۹۷۹ هزار تومان
۱.۲۰۰ دو میلیون و ۱۵۱ هزار تومان دو میلیون و ۱۵۱ هزار تومان دو میلیون و ۱۶۳ هزار تومان
۱.۳۰۰ دو میلیون و ۳۲۹ هزار  تومان دو میلیون و ۳۲۹ هزار  تومان دو میلیون و ۳۴۲ هزار  تومان
۱.۴۰۰ دو میلیون و ۵۰۷ هزار تومان دو میلیون و ۵۰۷ هزار تومان دو میلیون و ۵۲۱ هزار تومان
۱.۵۰۰ دو میلیون و ۶۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۶۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
۱.۶۰۰ دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۸۷۹ هزار تومان
۱.۷۰۰ سه میلیون و ۴۱ هزار  تومان سه میلیون و ۴۱ هزار  تومان سه میلیون و ۵۸ هزار  تومان
۱.۸۰۰ سه میلیون و ۲۱۹ هزار تومان سه میلیون و ۲۱۹ هزار تومان سه میلیون و ۲۳۷ هزار تومان
۱.۹۰۰ سه میلیون و ۳۹۷ هزار  تومان سه میلیون و ۳۹۷ هزار  تومان سه میلیون و ۴۱۶ هزار  تومان
۲.۰۰۰ سه میلیون و ۵۷۵ هزار تومان سه میلیون و ۵۷۵ هزار تومان سه میلیون و ۵۹۵ هزار تومان
خروج از نسخه موبایل